Sagoeken - Alldeles, alldeles sagolikt

Sagoeken består av två sammanhängande huskroppar i totalt fem våningar. I byggnadernas bottenvåningar bygger Lunds kommun en kommunal skola samt en förskola för totalt 300 barn. Därefter bygger AF Bostäder 175 ettor för studenter ovanpå. Inflyttning våren 2019.

Fakta Sagoeken studentbostäder

Byggherre: AF Bostäder 
Adress: Kämnärsvägen 60 och 66
Bostadsarea (BOA): 3 900 m2 
Antal lägenheter: 175 
Antal boende: 175 
Lägenhetstyper: 175 ettor 
Byggstart: montage hösten 2018 
Inflyttning: 1 maj (Kämnärsvägen 66) och 10 juni (Kämnärsvägen 60)
Totalentreprenör: Lindbäcks Bygg
Arkitekt: Lindbäcks Bygg/Zoom arkitekter

Fakta Sagoeken, skola och förskola

Byggherre: Lunds Kommun 
Skola: 200 barn i årskurs F–3 
Förskola: 100 barn 
Bruttoarea: ca 4 000m2 
Byggstart: oktober 2017 
Inflyttning: augusti 2019 
Entreprenör: NCC 
Arkitekt: Zoom Arkitekter AB

Om projektet

Fastigheten är delad genom så kallad tredimensionell fastighetsbildning. Skolan börjar byggas i oktober 2017 och studentbostäderna monteras i september/oktober 2018. Därefter sker inflyttning våren 2019.

Sagoeken byggs med hållbarhet och trivsel i åtanke. Studentbostäderna konstrueras helt och hållet i trä och levereras klara från en fabrik i Piteå innan de monteras. Byggtekniken är inte bara fascinerande – den höjer också kvaliteten och effektiviteten i projektet. Varje enskild lägenhet kan granskas innan den levereras och trots att alla bostäderna ska resa från Piteå till Lund blir det mycket färre transporter totalt sett.

Kristina Bondesson
Byggprojektledare
046-19 14 54
kristina.bondesson@afbostader.se