Sagoeken - Alldeles, alldeles sagolikt

Sagoeken består av två sammanhängande huskroppar i totalt fem våningar. I byggnadernas bottenvåningar bygger Lunds kommun en kommunal skola samt en förskola för totalt 300 barn. Därefter bygger AF Bostäder 175 ettor för studenter ovanpå.

Fakta Sagoeken studentbostäder

Byggherre: AF Bostäder 
Bostadsarea (BOA): 3 900 m2 
Antal lägenheter: 175 
Antal boende: 175 
Lägenhetstyper: 175 ettor 
Byggstart: montage september/oktober 2018 
Inflyttning: våren 2019 
Totalentreprenör: Lindbäcks Bygg
Arkitekt: Zoom Arkitekter AB

Fakta Sagoeken, skola och förskola

Byggherre: Lunds Kommun 
Skola: 200 barn i årskurs F–3 
Förskola: 100 barn 
Bruttoarea: ca 4 000m2 
Byggstart: oktober 2017 
Inflyttning: augusti 2019 
Entreprenör: NCC 
Arkitekt: Zoom Arkitekter AB

Om projektet

Fastigheten är delad genom så kallad tredimensionell fastighetsbildning. Skolan börjar byggas i oktober 2017 och studentbostäderna monteras i september/oktober 2018. Därefter sker inflyttning våren 2019.

Sagoeken byggs med hållbarhet och trivsel i åtanke. Studentbostäderna konstrueras helt och hållet i trä och levereras klara från en fabrik i Piteå innan de monteras. Byggtekniken är inte bara fascinerande – den höjer också kvaliteten och effektiviteten i projektet. Varje enskild lägenhet kan granskas innan den levereras och trots att alla bostäderna ska resa från Piteå till Lund blir det mycket färre transporter totalt sett.

Kristina Bondesson
Byggprojektledare
046-19 14 54
kristina.bondesson@afbostader.se