Dammhagen - strykjärnet i city

I september 2013 inleddes bygget av Dammhagen, en spännande fastighet på sex våningar i hörnet Brunnsgatan och Södra Esplanaden. Här erbjuder AF Bostäder både loftlägenheter och smarta kompislägenheter, en boendeform som rönt stor uppskattning.

AF Bostäder fortsätter sin expansionsplan. Företaget har som mål att mellan 2009–2014 skapa nya bostäder för minst 500 studenter. 

Dammhagen får en närmast idealisk placering. Fastigheten ligger i anslutning till AF Bostäders välkända studentbostadsområde Parentesen och Smålands nation, bara ett och ett halvt kvarter från Lunds absoluta centrum.

Med en läcker kilformad huskropp i sex våningar knyter byggnaden samman platsens omgivande fastigheter och grönytor, på ett genomtänkt och lyckat sätt. Hyresgästerna får en behaglig innergård med smakfulla loftgångar och fastigheten erbjuder en mix av boenden i olika storlekar.

Den stora utmaningen för ett modernt studentbostadsföretag är att bygga nytt till hyror som studenterna klarar av. AF Bostäder är kända för att systematiskt utforma, prova och dokumentera nya lösningar. I flera andra aktuella projekt har företaget eftersträvat boenden som går att dela på två eller flera hyresgäster – om man vill – för att studenten ska kunna sänka sin hyra. Ett bra exempel är Magasinet där AF Bostäder genomfört en större nybyggnation som blivit så omtyckt att erfarenheterna därifrån även använts till nya idéer för Dammhagen.

En förutsättning för att lyckas med de ekonomiska aspekterna av projektet har varit att utnyttja byggrätten maximalt. Med bibehållen hög nivå på estetik och utförande har ytorna optimerats på ett utmärkt sätt, tack vare fina insatser av arkitekt Peter Torudd.

Bostäderna utformas övervägande som dubbletter för två kompisar, eller för par, men byggnaden får även pentryrum och trerumslägenheter. Lägenheterna på nedersta och översta våningsplanen får smakfulla etagelösningar med sovloft. Till samtliga boende finns personliga, märkta cykelplatser under tak, varav ett stort antal i garage.

Byggnadens energianvändning för värme, varmvatten och fastighetsel stannar enligt prognoserna på 55 kilowatttimmar per kvadratmeter och år, vilket tål att jämföras med aktuella nybyggnadskrav på 90 kilowattimmar.

Dammhagen kommer att synas från Råbygatan vilket gör att kvarteret knyts samman med övriga centrum. Nybyggnationen kommer på sikt att bidra till att ytterligare aktivera den här delen av staden, göra den än mer attraktiv för besökare och knyta den ännu närmre Lunds innersta delar.

Hela projektet följer kommunens Miljöbyggprogram Syd, vilket ställer höga krav på bland annat energi, fukt, innemiljö, akustik, buller och urban biologisk mångfald.

Martin Jacobsson
Byggprojektledare
046-19 14 62
martin.jacobsson@afbostader.se