Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Flygbild över Delphi

425 av 850 badrum på Delphi renoverade och klara

I ett omfattande renoveringsprojekt byter AF Bostäder samtliga avloppsstammar i 850 korridorbostäder på Delphi. Även badrum, bostäder, ventilation, bredband och korridorinredning får ett lyft. Arbetet följer ett snillrikt system där alla hyresgäster undviker störningar genom att flytta till en nyrenoverad korridor – med bibehållen hyra.

Delphi är ett av AF Bostäders största bostadsområden, ritat av Hans Westman och byggt 1969. Här finns fler än 1 300 studentbostäder, varav 1 000 är korridorboenden.

– Många av våra studentbostäder härstammar från miljonprogrammet, säger Rickard Wallin, teknisk förvaltare och projektledare på AF Bostäder. För att säkra att bostäderna fortsätter erbjuda god standard, bra funktionalitet och hög trivsel, har vi ett kontinuerligt och ambitiöst program för fastighetsunderhåll. Långsiktighet och grundlig metodik är modellen, alltid med kundens bästa för ögonen.

Enligt tumregeln ska avloppsstammar renoveras med 40–50 års mellanrum, men hållbarhet och slitage kan skilja mellan olika fastigheter. Varje fall bedöms utifrån rörens ursprungliga material och kvalitet, hur de är sammanfogade och om de är förgrenade enbart för kök respektive bad, eller för både och. Ibland räcker det att renovera med hjälp av relining, ibland måste rören bytas helt.

– På Delphi måste samtliga avloppsstammar bytas, vilket är ett omfattande arbete med många praktiska utmaningar och även påfrestningar för hyresgästerna, i de fall de måste bo kvar, säger Rickard Wallin. Tack vare ett fantastiskt engagemang från ett stort antal av våra medarbetare, har vi lyckats skapa en projektordning lika effektiv och smidig – som kundvänlig. Nyckeln till framgång har varit att förena kollegor och idéer från alla berörda delar av verksamheten – kommunikation, ekonomi, uthyrning, förvaltning, fastighetsutveckling och IT – och planera och driva arbetet gemensamt.

Efter genomgång av förutsättningarna i samtliga byggnader på Delphi, kom arbetsgruppen fram till en snillrik lösning där husen inte renoveras i den ordning de ligger, utan i storleksordning så att de största korridorerna kommer först och de minsta sist.

– Lösningen gör att hyresgästerna kan flytta enligt ett system där de går från sin gamla korridor till en nyrenoverad – med bibehållen hyra, säger Therese Månsson, projektledare på AF Bostäder. Alla som vill flyttar tillsammans och får på så sätt behålla sina korridorkompisar och en gemenskap som har stort värde för studenterna. Hyresgästerna kontaktas i god tid före flytten så alla hinner förbereda sig i lugn och ro. När tiden är inne bjuder vi på flytthjälp i form av vagnar, kärror, kartonger, bidrag till kostnaden för adressändring och flyttpizza såklart. Vi är också noga med att informera och svara på frågor under hela processen.

I samband med stambytena får badrummen inte bara ny inredning och nya ytskikt utan också handdukstorkar. Dessutom görs en uppfräschning av bostäderna med målningsarbeten, dörrbyte och nya hatthyllor. Inomhusklimatet förbättras tack vare ny ventilationsteknik och bredbandet uppgraderas med snabbare kablar. Själva korridoren får nytt och läckert utseende enligt fyra teman – jord, skog, hav och vind.

– Tidplanen bygger på minutiös timing och daglig, nära kontakt med våra entreprenörer på området. Mellan 2020–2026 ska vi renovera 850 korridorrum och totalt är det ett tjugotal arbetsmoment som ska genomföras på varje korridor. Helt enligt plan har vi redan nått drygt halvvägs med arbetet eftersom den sista etappen till stor del handlar om garantibesiktningar, säger Rickard Wallin.

Artikel från AF Bostäders årsredovisning 2022


Senast uppdaterad 9 juni, 2023
Rickard Wallin
Rickard Wallin
Teknisk förvaltare
046-19 15 60
rickard.wallin@afbostader.se

En illustration över hur Rhodos kommer se ut
Vi utvecklar

Rhodos – ett kolossalt klimatvänligt studentboende

På Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Tre kvarter står klara, ett närmar sig invigning och under 2022 inleddes bygget av Rhodos – ett underverk sett till hållbarhet och klimatbelastning.

Fyrklöverhusen
Vi utvecklar

Slutet på en epok inleder en ny hållbar tid

När Kämnärsrätten uppfördes på sextiotalet fick Hans Westmans innovativa fyrklöverhus en betydande roll, och totalt byggdes 1 000 fyrklöverbostäder. Många studenter bär på minnen från de speciella små husen som, bortsett från kvarteret på Gylleholm, idag är just ett minne blott. Sedan 2016 har AF Bostäder rivit fyrklöverhusen och inlett en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder.

Två personer som skakar hand, man ser endast armarna
Vi utvecklar

Visselblåsarsystem på plats

Vid slutet av 2022 lanserade AF Bostäder ett visselblåsarsystem där medarbetare anonymt kan anmäla allvarliga missförhållanden. Inga visselblåsarfall har rapporterats.

En student packar upp ur en flyttlåda
Vi utvecklar

Fler bostäder till novischer

Nyantagna till Lunds universitet, med hemort utanför Skåne, behöver bostad direkt för att kunna inleda sina studier. Antalet bostäder som öronmärks till långväga studenter ökade 2022.

Fyra studenter i ett korridorskök. Två sitter vid ett bord, en står och lagar mat och en läser i en soffa.
Vi utvecklar

En sund hyresutveckling tryggar framtida bostäder

AF Bostäders hyressättning utgår från en hyresmodell som baseras på studenternas önskemål, och den årliga hyresutvecklingen förhandlas med Hyresgästföreningen. Eftersom AF Bostäder är en stiftelse stannar intäkterna oavkortat kvar i verksamheten där de används till underhåll och långsiktiga investeringar.

Två personer sitter på huk på en byggarbetsplats,  i gula byggarbetsplatsjackor och vita hjälmar. Den ena tittar på en ritning som de har nedanför sig och den andra tittar in i kameran
Vi utvecklar

Uppförandekod lanserad

Under 2020 tog AF Bostäder fram en uppförandekod som ska säkra att AF Bostäder och företagets samarbetspartners har samma hållbarhetsambitioner. Under 2021 har lanseringen fortsatt, med tät dialog i fokus.

Flygbild över Kämnärvägen, med Hippocampus i närbild
Vi utvecklar

Ny stadsdel bygger kunskap om hållbara studentbostäder

Vid Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på studentbostäder. Planerna omfattar sex nya kvarter, och företaget befinner sig på en målmedveten utvecklingsresa, där varje nybyggnation blir mer nyskapande och hållbar än den förra. Det senaste kvarteret är det i särklass bästa – och nästa ska bli ännu bättre.

Lyftkran i solnedgång
Vi utvecklar

Ny visselblåsarfunktion

På AF Bostäder gäller nolltolerans mot alla former av korruption. Företaget har såväl interna riktlinjer för affärsetik som en uppförandekod för både medarbetare och samarbetspartners. Snart inrättas även en visselblåsarfunktion.

Tre studenter fikar i korridor på Vildanden
Vi utvecklar

Hög efterfrågan, men alla får bostad

Efterfrågan på bostäder anpassade för studenter är hög i Lund, men alternativen är många och de allra flesta som blir antagna får någon form av bostad redan vid terminsstart. AF Bostäder arbetar långsiktigt med att öka antalet bostäder, och nya studentbostadskvarter växer fram.

Nyrenoverat rosa kök, sittplatser, matbord och trapphus i 50-talsstil
Vi utvecklar

Hållbar hemkänsla med touch av 50-tal

Under sommaren 2020 renoverades korridorboendet på Tomegapsgården hus 15. Det genomgående temat har varit hemkänsla och med inredning i 50-talsstil har korridorboendet återställts till sin glans dagar.

Studentlyckans fasader med färgglada balkonger i rött, blått, grönt och gult.
Vi utvecklar

Lycka är ett nyrenoverat Studentlyckan

Studentlyckan är ett av AF Bostäders mest omtyckta bostadsområden, uppfört 1960. Området är trivsamt med en parkliknande gårdsmiljö och välkänt för sina fasader med kaklade accenter i olika färger. Studentlyckan är ritat av Hans Westman och ligger på bekvämt gångavstånd från centrum.

Fler grönytor för bättre dagvattenhantering
Vi utvecklar

Fler grönytor för bättre dagvattenhantering

När städer förtätas är det vanligt att grönytor får ge vika för hårdgjorda markytor, vilket ökar belastningen på dagvattennätet. På Kämnärsrätten gör AF Bostäder tvärtom. Med fler grönytor än tidigare rustas området för framtida 100-årsregn.

Illustration av studentbostadsområdet Hippocampus
Vi utvecklar

Hippocampus – en höjdare för 233 studenter

I en flerårig satsning förvandlar AF Bostäder äldre studentbostadskvarter på Kämnärsrätten till en grön och långsiktigt hållbar stadsdel. Under 2021 färdigställs Hippocampus, ett varierat och trivsamt kvarter med plats för 233 Lundastudenter. Området bjuder bland annat på höjdrekord och en av Lunds högsta utsiktspunkter.

Tre personer sitter på huk och pratar på en byggarbetsplats
Vi utvecklar

Tillsammans för en hållbar utveckling

AF Bostäders verksamhet är till stora delar beroende av andra företag och entreprenörer – samarbetspartners. En ny uppförandekod från 2020 ska därför säkra att AF Bostäder och företagets samarbetspartners har liknande hållbarhetsambitioner. Uppförandekoden bygger på samarbete så att framtida hållbarhetsrutiner utvecklas och förbättras – tillsammans.

Två studenter och en katt i en soffa
Vi utvecklar

Radonmätningar slutförda

För att säkerställa att studentbostädernas inomhusluft håller god kvalitet har AF Bostäder gjort långtidsmätningar av radon i samtliga bostadsfastigheter.