Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
En illustration över hur Rhodos kommer se ut

Rhodos – ett kolossalt klimatvänligt studentboende

På Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Tre kvarter står klara, ett närmar sig invigning och under 2022 inleddes bygget av Rhodos – ett underverk sett till hållbarhet och klimatbelastning.

På Kämnärsrätten förvandlar AF Bostäder äldre kvarter med fyrklöverhus till en modern och långsiktigt hållbar campusmiljö med 1 500 nya studentbostäder (dubbelt så många som tidigare) och halverad energiförbrukning. Stadsdelen binds samman av Campuskilen – ett promenad- och cykelstråk med grönska, aktivitetsytor och platser för umgänge.  

– Rhodos blir summan av allt vi hittills lärt oss om hållbara studentbostäder, säger Martin Jacobsson, fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder. Med hjälp av klimatberäkningar från två föregående byggen har vi optimerat alla delar av byggprocessen. Klimatmålet för byggnationen av Rhodos stannar på under 200 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter (Atemp).  

Rhodos ska bestå av ett punkthus, en större vinkelbyggnad och två sammanflätade loftgångshus, alla i naturliga färgtoner, och en trivsamt inramad gård. Här förenas en arkitektur som gynnar trivsel med en grönskande utemiljö som främjar dagvattenhantering och biologisk mångfald, ett orangeri med en odlingsbädd som värms med spillvärme från tvättstugan, en total energiförbrukning för bostadsområdet på cirka hälften av nybyggnadskraven och en låg klimatpåverkan.  

– Byggprocessen är nu i full gång och följer tidplanen. Grundläggningen är klar, geoanläggningen på plats och kvarteret börjar växa fram. Inflyttning är planerad till sommaren 2024, då ska 186 lägenheter ge plats för 260 studenter. Efter en inspirerande byggstart, där vi bland annat arrangerade tävling i fågelholksbygge, ser vi fram emot att få inviga bostäderna och göra även holkarna redo för inflyttning, säger Martin Jacobsson. 

Artikel från AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2022


Senast uppdaterad 15 juni, 2023
Martin Jacobsson
Martin Jacobsson
Fastighetsutvecklingschef
046 -19 14 62
martin.jacobsson@afbostader.se

Flygbild över Delphi
Vi utvecklar

425 av 850 badrum på Delphi renoverade och klara

I ett omfattande renoveringsprojekt byter AF Bostäder samtliga avloppsstammar i 850 korridorbostäder på Delphi. Även badrum, bostäder, ventilation, bredband och korridorinredning får ett lyft. Arbetet följer ett snillrikt system där alla hyresgäster undviker störningar genom att flytta till en nyrenoverad korridor – med bibehållen hyra.

Fyrklöverhusen
Vi utvecklar

Slutet på en epok inleder en ny hållbar tid

När Kämnärsrätten uppfördes på sextiotalet fick Hans Westmans innovativa fyrklöverhus en betydande roll, och totalt byggdes 1 000 fyrklöverbostäder. Många studenter bär på minnen från de speciella små husen som, bortsett från kvarteret på Gylleholm, idag är just ett minne blott. Sedan 2016 har AF Bostäder rivit fyrklöverhusen och inlett en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder.

Två personer som skakar hand, man ser endast armarna
Vi utvecklar

Visselblåsarsystem på plats

Vid slutet av 2022 lanserade AF Bostäder ett visselblåsarsystem där medarbetare anonymt kan anmäla allvarliga missförhållanden. Inga visselblåsarfall har rapporterats.

En student packar upp ur en flyttlåda
Vi utvecklar

Fler bostäder till novischer

Nyantagna till Lunds universitet, med hemort utanför Skåne, behöver bostad direkt för att kunna inleda sina studier. Antalet bostäder som öronmärks till långväga studenter ökade 2022.

Fyra studenter i ett korridorskök. Två sitter vid ett bord, en står och lagar mat och en läser i en soffa.
Vi utvecklar

En sund hyresutveckling tryggar framtida bostäder

AF Bostäders hyressättning utgår från en hyresmodell som baseras på studenternas önskemål, och den årliga hyresutvecklingen förhandlas med Hyresgästföreningen. Eftersom AF Bostäder är en stiftelse stannar intäkterna oavkortat kvar i verksamheten där de används till underhåll och långsiktiga investeringar.

Två personer sitter på huk på en byggarbetsplats,  i gula byggarbetsplatsjackor och vita hjälmar. Den ena tittar på en ritning som de har nedanför sig och den andra tittar in i kameran
Vi utvecklar

Uppförandekod lanserad

Under 2020 tog AF Bostäder fram en uppförandekod som ska säkra att AF Bostäder och företagets samarbetspartners har samma hållbarhetsambitioner. Under 2021 har lanseringen fortsatt, med tät dialog i fokus.

Flygbild över Kämnärvägen, med Hippocampus i närbild
Vi utvecklar

Ny stadsdel bygger kunskap om hållbara studentbostäder

Vid Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på studentbostäder. Planerna omfattar sex nya kvarter, och företaget befinner sig på en målmedveten utvecklingsresa, där varje nybyggnation blir mer nyskapande och hållbar än den förra. Det senaste kvarteret är det i särklass bästa – och nästa ska bli ännu bättre.

Lyftkran i solnedgång
Vi utvecklar

Ny visselblåsarfunktion

På AF Bostäder gäller nolltolerans mot alla former av korruption. Företaget har såväl interna riktlinjer för affärsetik som en uppförandekod för både medarbetare och samarbetspartners. Snart inrättas även en visselblåsarfunktion.

Tre studenter fikar i korridor på Vildanden
Vi utvecklar

Hög efterfrågan, men alla får bostad

Efterfrågan på bostäder anpassade för studenter är hög i Lund, men alternativen är många och de allra flesta som blir antagna får någon form av bostad redan vid terminsstart. AF Bostäder arbetar långsiktigt med att öka antalet bostäder, och nya studentbostadskvarter växer fram.