Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Rhodos - Ett kolossalt klimatvänligt studentboende

Rhodos är det femte och näst sista nya studentbostadsområdet på Kämnärsrätten i norra Lund, ett underverk sett till hållbarhet och klimatbelastning som får studenter, humlor och andra klimatvänner att häpna.

Fakta om Rhodos studentbostäder

Byggherre: AF Bostäder
Bostadsarea (BOA): 6 167 kvm
Antal lägenheter: 186
Antal boende: 269
Lägenhetstyper: Ett rum och kök och kompislägenheter för 2–3 studenter
Totalentreprenör: Nimab
Arkitekt: White arkitekter
Adress: Kämnärsvägen 20, 22, 24 och 26
Byggstart: Maj 2022
Inflyttning: Juni och september 2024

Om nybyggnadsprojektet

Området Rhodos består av ett punkthus, en större vinkelbyggnad och två sammanflätade loftgångshus, alla i varierande form, höjd och volym. Exteriört går byggnaderna i naturliga färgtoner med fasader som präglas av återkommande, triangelformade burspråk. Den gröna gården blir trivsamt inramad med gott om platser för uteliv och umgänge, och ett vindskyddande orangeri som är smakfullt integrerat i landskapet.

Klimat- och hållbarhetsmässigt är Rhodos resultatet av AF Bostäders erfarenheter från de senaste tio årens satsningar och nybyggnationer – och ett föredöme för all typ av nyproduktion. Här förenas en smakfull och välplanerad arkitektur som gör underverk för trivsel och hälsa, en grönskande utemiljö som främjar såväl dagvattenhantering som biologisk mångfald, ett orangeri med en odlingsbädd som värms med spillvärme från tvättstugan och en total energiförbrukning för bostadsområdet så låg som hälften av nybyggnadskraven, tack vare bland annat en anläggning för geoenergi, samt solceller på taken.

Men det största underverket på Rhodos är den svårslaget låga klimatbelastningen kopplad till själva nyproduktionen. Tack vare bland annat klimatberäkningar från de två föregående byggena Hippocampus och Pireus har AF Bostäder kunnat optimera samtliga detaljer i projektet så att materialval, produktionsmetoder, transporter och konstruktion ska leda till en så låg klimatpåverkan som möjligt. Klimatmålet för nybyggnationen stannar på under 200 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter (BTA)!

Mer


Senast uppdaterad 3 maj, 2024
Martin Jacobsson
Martin Jacobsson
Fastighetsutvecklingschef
046-19 14 62
martin.jacobsson@afbostader.se