Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
En kvinna sorterar tvätt framför tvättmaskiner som har logotypen för kampanjen "You have the power to save".

You have the power. Use it wisely!

Under 2022 drabbades Sverige av kraftigt stigande elpriser och risk för elbrist, och det blev extra viktigt att hjälpas åt att spara el av ekonomiska och solidariska skäl. AF Bostäder arbetar sedan många år målinriktat med energieffektivisering, och satsningarna utökas kontinuerligt. Under hösten lanserade företaget även en kampanj för att peppa studenterna att hushålla med elen.

– Fastighetssektorn står för stora utsläpp av växthusgaser både från material- och energianvändning, och därför är det viktigt i vårt arbete att begränsa vår miljö- och klimatpåverkan, säger Staffan Jacobsson, drift- och underhållsansvarig på AF Bostäder. Våra åtgärder för att spara energi och vatten går tio år tillbaka i tiden, och utgår numera från våra hållbara verksamhetsmål. Vi deltar också i olika nätverk för att öka våra kunskaper. Under 2022 blev vi en del av Nudge (Nod för utveckling av digital och grön energiomställning) som drivs av EU, Energikontor Syd, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne.

Den största energibesparingen uppnås genom rätt inomhustemperatur. Därför var AF Bostäder tidiga med att införa en värmepolicy, bland annat för att tydliggöra vilka förväntningar hyresgästerna kan ha på inomhusklimatet. För att kunna reglera temperaturen är samtliga byggnader uppkopplade för detaljstyrning av värme- och ventilationssystem.

– Kontinuerligt moderniserar vi också komponenter som fläktar, pumpar och inte minst belysning, säger Staffan Jacobsson. Utebelysning har prioriterats eftersom dessa ljuskällor har höga effekttal. Nu har vi även börjat konvertera till LED i trapphus och korridorer, och vinsterna är stora. Vi kompletterar med rörelsesensorer så att lamporna bara lyser när det behövs. Även i våra tvättstugor finns stor besparingspotential. Där har vi inlett ett arbete med att ansluta våra tvättmaskiner till varmvatten som värms med lågintensiv fjärrvärme i stället för högintensiv el.

Som samhällsbyggare har AF Bostäder också den viktiga uppgiften att inspirera sina hyresgäster till hållbara val. Därför finns alltid enkla och bra energispartips på företagets webb, och i oktober 2022 lanserade AF Bostäder en kampanj under parollen ”You have the power to save!”.

– Våra hyresgäster är miljömedvetna och tar stort ansvar, säger Staffan Jacobsson. I en tid när det är extra viktigt att hjälpas åt att minska riskerna för effektbrist är det betydelsefullt att vi engagerar en så motiverad grupp som studenterna.

– Kampanjen har gått ut via e-post, i sociala medier och på anslag i tvättstugor. Vi tipsar bland annat om att byta till LED-lampor, stänga av saker som inte används, koka vatten med vattenkokare eller under lock, tina mat i kylen i stället för i mikron och att alltid fylla tvättmaskinen och använda så låg tvättemperatur som möjligt. Från oktober till december 2022 sänkte hyresgästerna sin elförbrukning med 5,9 % jämfört med föregående år, säger Staffan Jacobsson.

Artikel från AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2022


Senast uppdaterad 14 juni, 2023
Staffan Jacobsson
Staffan Jacobsson
Drift- och underhållsansvarig
046 -19 15 42
staffan.jacobsson@afbostader.se

Ekotipset-boken ligger mot en rosa bakgrund. Runt om ligger städmedel.
Hållbara bostäder

Städa hållbart med Ekotipset!

Nu är det enklare att finstäda korridoren – med snälla medel! Studenterna har fått en specialutgåva av boken ”Städa hållbart med Ekotipset”, tillsammans med miljövänliga städmaterial.

Bild på en illustrerad skog med fotavtyck av träd i mitten
Hållbara bostäder

Stor utmaning att synliggöra indirekta utsläpp

Sedan 2016 har AF Bostäder redovisat – och kraftigt minskat – utsläppen från den egna verksamheten, från inköpt energi och från tjänsteresor. I linje med målsättningarna för Klimatneutrala Lund fortsätter nu jakten på övriga indirekta utsläpp.

En ung tjej står med ryggen mot kameran bakom ett bord fyllt med skor och kläder. Runt henne går flera loppisbesökare.
Hållbara bostäder

Saker fick nytt liv på loppis

I september arrangerade AF Bostäder sin första, egna loppis och massor av saker bytte ägare – från studenter till studenter. Enkelt, socialt, trivsamt och såklart – cirkulärt.

Flygbild över Pireus
Hållbara bostäder

Välkommen till Pireus – AF Bostäders första Svanenmärkta studentbostäder!

På Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Under 2023 invigdes Pireus, och i två etapper har cirka 250 studenter flyttat till en grön och inbjudande plats med utrymme för både umgänge och avskildhet. Allt i en boendemiljö så sund och klimatvänlig att den blivit Svanenmärkt!

Två personer sitter på en innegård och studerar
Hållbara bostäder

Uteplatser för kompisar och klimat

Med avstamp i hållbara verksamhetsmål och de frågor som företagets intressenter värnar om, utgår AF Bostäders utformning av utemiljöer alltmer från hållbarhet. Här görs plats för såväl trygghet och trivsel som klimatanpassning och biologisk mångfald.

Fyra studenter sitter vid ett bord på innergården på bostadsområdet Gylleholm
Hållbara bostäder

NUDGE gav lägre förbrukning och nya kunskaper

Inom ramarna för energinätverket NUDGE, förväntas AF Bostäder minska energiförbrukningen på Gylleholm med 30 %. Samverkan inom nätverket har också lett till nya kunskaper.

En gul skult med texten
Hållbara bostäder

Biotopia, för de allra minsta!

AF Bostäder anlägger allt fler ytor avsedda att gynna insekts- och fågelliv. I november 2022 invigdes Biotopia – ett surrande bostadsområde för de allra minsta.

Blöta löv
Hållbara bostäder

God beredskap vid skyfall

AF Bostäder arbetar förebyggande med dagvattenhantering för att minska risken för skador vid skyfall. Enligt en riskkartläggning från VA Syd är beredskapen övervägande god.

Örtoftaverket
Hållbara bostäder

Fjärrvärme – trygg bas i en hållbar energimix

AF Bostäder värmer nästan uteslutande både radiator- och varmvatten i sina fastigheter med fjärrvärme. Fjärrvärme är en lokalproducerad, lättskött, driftsäker, resurseffektiv och kostnadseffektiv uppvärmningsform. Den är dessutom miljövänlig – hela 99,8 % av fjärrvärmen i Lund består av förnybar, återvunnen värme.

En grupp studenter som arbetar på datorer och ser glada ut
Hållbara bostäder

Idéer för hållbart boende

I november arrangerade Lunds universitet Climathon på temat Hållbara studentbostäder, med AF Bostäder som huvudpartner. Både Lundabor och studenter mötte upp med spännande idéer.

Rivning av ett hus
Hållbara bostäder

Satsningar på återbruk belyser framtida utmaningar

Den svenska byggbranschen har kommit långt när det gäller återvinning, och nu riktas blickarna alltmer mot återbruk och cirkulärt byggande. I samband med rivningarna på Kämnärsrätten har AF Bostäder genomfört flera lyckade projekt för återanvändning av inredning. Företaget konstaterar att ett mer storskaligt återbruk kräver ny kunskap, nya nätverk och genomgripande förändringar i branschen.

Hållbara bostäder

Ökad trivsel i mindre korridor

För att öka trivseln har ett korridorboende av större modell på Delphi byggts om till mindre storlek. Hyresgästerna har fått råda i färgval.

Hållbara bostäder

Ulrikedal fick bästa tänkbara uteliv

I en två år lång satsning har AF Bostäder renoverat och förnyat utemiljön på Ulrikedal. Förutom tekniskt underhåll och förbättrat avfallssystem har satsningen inneburit att studenterna har fått trygga, belysta cykelparkeringar och härliga trivselytor där gräs och äng samsas med grillplatser, boulebana, utegym och mycket mer.

En suddig cyklist cyklar förbi i hög fart på en cykelväg. I bakgrunden syns gula rapsfält.
Hållbara bostäder

Stärkt fokus på indirekta utsläpp i scope 3

AF Bostäder har nått goda resultat med att mäta och minska utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten och från inköpt energi. Nu stärks fokus på övriga indirekta utsläpp. En nygjord kartläggning ska ligga till grund för minskade utsläpp från bland annat nybyggnation och förvaltning.

Ett insektshotell som sitter på ett rött skjul med grönska bakom
Hållbara bostäder

Sedum och äng gynnar biologisk mångfald

Ett av AF Bostäders prioriterade globala mål handlar om att skydda biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer. AF Bostäder gynnar artrikedom bland annat genom att bygga nytt på redan hårdgjord mark och anlägga sedumtak. Mycket återstår att göra och fler satsningar är på gång.

Välfylld återbrukshylla i Gröna rummet
Hållbara bostäder

Succé för återbrukshyllorna!

I Gröna rummet kan studenterna lämna avfall som batterier, elektronik, ljuskällor och skrymmande möbler. Här finns också den populära återbrukshyllan där prylarna försvinner lika snabbt som de lämnas in.

Drönabild över nybygget Pireus
Hållbara bostäder

Utsläppsmål för byggprojekt

Sedan 2020 klimatberäknar AF Bostäder all nybyggnation, något som från 2022 är lagstadgat. Syftet är att kartlägga, och minska, nybyggnationens påverkan på klimatet.