Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Dammhagen - strykjärnet i city

Dammhagen är en spännande fastighet på sex våningar i hörnet Brunnsgatan och Södra Esplanaden. Här erbjuder AF Bostäder både loftlägenheter och smarta kompislägenheter, en boendeform som rönt stor uppskattning.

Fakta Dammhagen studentbostäder

  • Byggherre: AF Bostäder
  • Bostadsarea (BOA): 3 738 m2
  • Antal lägenheter: 95
  • Antal boende: 197
  • Lägenhetstyper: 7 ett rum och kök, 25 två rum och kök för kompisar, 49 två rum och kök för par och 14 tre rum och kök
  • Byggstart: September 2013
  • Inflyttning: Januari 2015
  • Totalentreprenör: Nimab Entreprenad AB
  • Arkitekt: Torudd Arkitekter
  • Adress: Södra Esplanaden 36

Om projektet

Dammhagen har en närmast idealisk placering i anslutning till AF Bostäders välkända studentbostadsområde Parentesen och Smålands nation, bara ett och ett halvt kvarter från Lunds absoluta centrum.

Med en läcker kilformad huskropp i sex våningar knyter byggnaden samman platsens omgivande fastigheter och grönytor, på ett genomtänkt och lyckat sätt. Hyresgästerna får en behaglig innergård med smakfulla loftgångar och fastigheten erbjuder en mix av boenden i olika storlekar.

En förutsättning för att lyckas med de ekonomiska aspekterna av projektet har varit att utnyttja byggrätten maximalt. Med bibehållen hög nivå på estetik och utförande har ytorna optimerats på ett utmärkt sätt, tack vare fina insatser av arkitekt Peter Torudd.

Bostäderna utformas övervägande som dubbletter för två kompisar, eller för par, men byggnaden får även pentryrum och trerumslägenheter. Lägenheterna på nedersta och översta våningsplanen får smakfulla etagelösningar med sovloft. Till samtliga boende finns personliga, märkta cykelplatser under tak, varav ett stort antal i garage. Byggnadens energianvändning för värme, varmvatten och fastighetsel stannar enligt prognoserna på 55 kilowatttimmar per kvadratmeter och år, vilket tål att jämföras med aktuella nybyggnadskrav på 90 kilowattimmar.

Hela projektet följer kommunens Miljöbyggprogram Syd, vilket ställer höga krav på bland annat energi, fukt, innemiljö, akustik, buller och urban biologisk mångfald.


Senast uppdaterad 20 augusti, 2020
Martin Jacobsson
Martin Jacobsson
Fastighetsutvecklingschef
046-19 14 62
martin.jacobsson@afbostader.se