Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
En lastbil med plakat och människor kommer åkande i karnevalståget

Följ vår policy: Gå på karneval!

Som studenternas eget bostadsföretag har AF Bostäder ett stort ansvar att förvalta sina medel med försiktighet. Företaget är generellt återhållsamt med sponsring, men ser ett stort värde i att stödja studentlivets aktiviteter och inte minst Lundakarnevalen. Gemenskapen i Lunds studentliv är unik i Sverige, och satsningarna bidrar till att stärka Lund som universitetsstad.

AF Bostäder har en lång tradition av att stödja olika händelser och verksamheter som är betydelsefulla för Lunds studenter. Som exempel bidrar företaget årligen till Akademiska Föreningens verksamhets- och investeringsfond, där studentlivets föreningar kan söka medel. Akademiska Föreningen fattar beslut om hur pengarna ska fördelas. Sedan 2014 sponsrar AF Bostäder även Lundakarnevalen, sannolikt det roligaste som finns i svenskt studentliv.

– Att läsa vid Lunds universitet innebär så mycket mer än studier, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder. De som söker sig hit har självfallet siktet inställt på ett av världens bästa universitet, men minst lika betydelsefullt för valet av studieort är studentgemenskapen – och i Lund är den unik.

Studentlivet i Lund är organiserat kring studentkårer, nationer och AF-familjen – en treenighet som tillsammans bildar Studentlund. Kårerna är knutna till institutionerna, med den primära uppgiften att bevaka utbildningarnas kvalitet. Nationerna erbjuder boende och driver det sociala livet vid sidan av studierna. AF-familjen består av Akademiska Föreningen som har en omfattande kulturverksamhet, AF-borgen – studenternas eget hus – som på bästa läge mitt i Lundagård hyser Akademiska Föreningens verksamheter samt café, restaurang, scener, fest och mycket mer, och så AF Bostäder som är studenternas eget bostadsföretag med en mångårig och nära relation till Lunds studenter.

– Genom Studentlund får studenterna tillgång till hela Lunds studentliv – nöjen, samlingsplatser och boende – i ett enda medlemskap, säger Henrik Krantz. När du läser i Lund blir du del av ett rikt socialt liv fyllt av aktiviteter, kulturyttringar, traditioner och upptåg med obegränsad kreativitet. Här är det lätt att finna vänner för livet, och ha roligt under tiden. Ingen annan studieort i Sverige kan matcha ett sådant erbjudande.

Sedan 1894 är Lundakarnevalen en central del av studentlivet. Karnevalen arrangeras av Lunds universitets studentkårer, LUS, genom karnevalsorganet och karnevalskommittén. Enligt LUS stadgar ska karnevalen genomföras vart fjärde år, och i lundensisk och karnevalistisk anda roa studenter och allmänhet i Lund. Verksamheten ska vara ideell och icke-kommersiell.

– När arbetsuppgifterna ska delas ut bildas en lång kö av frivilliga, ofta dagar före, utanför AF-borgen, säger Henrik Krantz. Under 2022 deltog nästan 7 500 karnevalister som organiserade, skapade, byggde, serverade och roade. Alla är med för första gången och lyckas ändå skapa underhållning av högsta kvalitet. Miljön är kreativ, inspirerande, öppen och välkomnande, och har i alla tider fungerat som plantskola för Lunds humorister. Årets tema var Katastrofalkarneval som en hyllning till missförstånd, fadäser och klavertramp.

– En Lundakarneval drar cirka 400 000 besökare över tre dagar och när karnevalståget går samlas 200 000 personer i centrala Lund. Både det sociala värdet, och marknadsföringsvärdet, är oslagbart. Som studenternas eget bostadsföretag är det självklart att vi ska stödja Sveriges bästa studentliv, och Sveriges bästa studentkarneval. Nu räknar vi ner till den 22 maj 2026, klockan 13.00, för då drar det i gång igen. Hoppas vi ses, säger Henrik Krantz.

Artikel från AF Bostäders årsredovisning 2022


Senast uppdaterad 9 juni, 2023
Henrik Krantz
Henrik Krantz
VD
046-19 14 19
henrik.krantz@afbostader.se

En student mde händerna i huvudet på ett uppgivet sätt sitter framför en dator
För studenternas bästa

Stärkta rutiner när studenter mår dåligt

Över hälften av Sveriges studenter drabbas någon gång av psykisk ohälsa. Därför arbetar AF Bostäder aktivt med sociala hållbarhetsfrågor, bland annat inom ramarna för informationsprojektet Hjälp. För ökad trygghet har företaget nu tagit fram detaljerade flödesscheman för de tillfällen när en student mår dåligt.

Två studenter tar en selfie med mobilen
För studenternas bästa

Studenterna delaktiga i ny strategi för sociala medier

AF Bostäder har sjösatt en ny kommunikationsstrategi för bland annat Instagram, TikTok och Linkedin. Studenterna har fått råda, och bidrar med innehåll.

Ett magnoliaträd med universitetshuset i bakgrunden
För studenternas bästa

Läs i Lund, gå en ljus framtid till mötes

Lunds universitet är ett av världens mest ansedda lärosäten. I historisk miljö erbjuds världsledande utbildning och forskning, bästa tänkbara studentliv och möjligheten att få en prisvärd, trivsam och långsiktigt hållbar bostad nästan utan väntetid. Välkommen till Lunds universitet, Studentlund och AF Bostäder – här väntar en ljus framtid.

Två bovärdar bredvid en rosa husvagn som det står
För studenternas bästa

Med studenternas bästa för ögonen

Vinst i kundundersökningen Nöjd Studbo Live 2023, nominerade till Årets stjärna och bäst betyg i Sverige gällande felanmälningar. AF Bostäder fortsätter sin tradition av fina omdömen, tack vare målstyrning, handlingsplaner, tät kommunikation med studenterna och en organisation där alla har kundens bästa för ögonen.

Man ser ryggarna på flera personer som går i en skog.
För studenternas bästa

Vandringsutflykt i det gröna

I AF Bostäders satsningar på hälsa, trivsel och gemenskap ingår bland annat idrottsevents och sociala aktiviteter. I år var det premiär för vandringsutflykt, en blivande tradition.

Fyra studenter spelar maxi-Yatzy på gräsmattan
För studenternas bästa

Mer skoj med aktivitetslådor

Att lära känna sina grannar och träffa nya vänner är avgörande för att studenterna ska trivas och må bra. AF Bostäder inspirerar med nya aktivitetslådor.

En man sitter i soffan med en dator i knäet
För studenternas bästa

Bättre kundservice med nya IT-funktioner

Tack vare två nya IT-funktioner har det dels blivit enklare att boka besiktning vid avflyttning, dels tydligare hur många novischbostäder som är lediga vid terminsstarterna.

En grupp personer springer i orangea tröjor. Någon är utklädd i kanindräkt.
För studenternas bästa

Klara, färdiga, öka!

Att vi mår bättre i både kropp och knopp av att röra på oss är välkänt. Därför har AF Bostäder de senaste åren bjudit in sina hyresgäster till bland annat motionslopp och seriespel i olika sporter, i samarbete med LUGI Motion. Intresset från studenterna är stort och stämningen är hög. Att röra på sig är nämligen inte bara nyttigt, det är också väldigt roligt.

Händer vid ett tangentbord
För studenternas bästa

Färre drabbas av konsekvenser vid inkasso

Kunder med flera inkassokrav gällande hyror kan bland annat förlora sin kötid. Därför har AF Bostäder lanserat en ny tjänst som minskat antalet konsekvenser vid inkassoärenden.

Nycklar
För studenternas bästa

Nya lås ger trygg hemkänsla

Alla som bor hos AF Bostäder ska känna sig trygga i sina hem. Därför underhåller företaget kontinuerligt alltifrån utemiljö, belysning och trapphus – till bostädernas lås.

Två studenter i ett korridorskök som pratar
För studenternas bästa

Ny studie om boendemiljö och psykisk hälsa

Psykisk ohälsa blir allt vanligare och studenter är en särskilt sårbar grupp. Därför vill AF Bostäder ta reda på mer om hur studentboendet kan påverka hälsan, och om studenter kan må bättre beroende på hur de väljer att bo. Företaget har låtit två studenter på psykologprogrammet undersöka kopplingarna mellan boendemiljö och psykisk hälsa.

En student sitter i en soffa med en dator i knät
För studenternas bästa

Ny kundenkät ger bättre dialog och snabbare åtgärder

AF Bostäders vision är att vara Sveriges bästa studentbostadsföretag. Verksamheten har ett starkt kundfokus, och kundundersökningar med frågor om bland annat bostaden, trygghet och hållbarhet ligger till grund för löpande satsningar på boendekvalitet.

Två studenter går på Ulrikedal
För studenternas bästa

Trots kostnadsökningar: Ny hyra i linje med tidigare år

Förberedelserna inför årets hyresförhandling präglades av stor osäkerhet till följd av konjunkturläget. Trots att AF Bostäder drabbats av kostnader som inte längre står i relation till intäkterna, har företaget kunnat se till att hyrorna höjs med endast 2 % från den 1 januari 2023 (1,9 % 2022).

En av AF Bostäders små elbilar kör förbi på en mindre väg omgivet av grönska
För studenternas bästa

Bovärdarna är proffs på trivsel och trygghet

AF Bostäders bovärdar har en bred arbetsbeskrivning med ansvar för allt ifrån löpande underhåll, reparationer och besiktningar till skötsel av utemiljöer. Men roligast – och viktigast – är det sociala ansvaret. Som bovärd på AF Bostäder ska du främja den sociala hållbarheten, hjälpa studenterna till rätta och bidra till både trivsel och trygghet på området.

En brevbärare lägger in ett brunt paket i en av luckorna i postboxen
För studenternas bästa

Utegym och postboxar breddar serviceutbudet

AF Bostäder söker ständigt lösningar för att förbättra boendeupplevelsen och serviceutbudet för hyresgästerna. Genom samarbeten med olika partners kan företaget finna bra idéer till tjänster som passar studenterna – en kundgrupp med delvis specifika förutsättningar och intressen. Som exempel har de sin arbetsplats hemma, och är sällan bilburna.

För studenternas bästa

Önskningar blev fin utemiljö

När Ulrikedals utemiljö skulle göras vid fick studenterna önska – med fantastiskt resultat! Ulrikedal blir en grönskande plats för lek, sport och umgänge.

Fotbollscup i inomhusfotboll
För studenternas bästa

Fortsatta satsningar på psykisk hälsa

Allt fler studenter drabbas av psykisk ohälsa. Sedan 2019 driver AF Bostäder informationsprojektet Hjälp för att fler ska få rätt stöd. Under 2021 har satsningarna fortsatt med utbildning, föreläsningar och filmproduktion, men också med förebyggande fritidsaktiviteter som snabbt blivit omtyckta.

En bild på AF Borgen med text
För studenternas bästa

Sponsring med studentikosa förtecken

Som studenternas eget bostadsföretag har AF Bostäder ett stort ansvar att förvalta stiftelsens medel med försiktighet. Företaget är generellt återhållsamt med sponsring men bidrar årligen till händelser och verksamheter som är betydelsefulla för studentlivet.