Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Flygbild över Pireus

Välkommen till Pireus – AF Bostäders första Svanenmärkta studentbostäder!

På Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Under 2023 invigdes Pireus, och i två etapper har cirka 250 studenter flyttat till en grön och inbjudande plats med utrymme för både umgänge och avskildhet. Allt i en boendemiljö så sund och klimatvänlig att den blivit Svanenmärkt!

Pireus har fått sitt namn efter den grekiska hamnstaden utanför Aten. Lundastudenternas eget Pireus välkomnar boende och besökare både till de nya bostäderna längs Kämnärsvägen, och till Campuskilen, ett grönt gångfartsområde som knyter samman kvarteren och erbjuder alltifrån utegym och boulebana till platser för grill och chill.

– Pireus är vårt första Svanenmärkta bostadsområde, säger Martin Jacobsson, fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder. Svanen är Nordens officiella miljömärkning, och kraven är höga. Märkningen präglar hela byggnationen och görs utifrån ett livscykelperspektiv. Hänsyn tas till låg energianvändning, höga miljö- och hälsokrav på material och produkter, en god inomhusmiljö, låga emissioner och en kvalitetssäkrad byggprocess.

Pireus består av fem varierade huskroppar som är tre till åtta våningar höga, med fasader i vit och svart plåt och lekfullt dragna stuprör. De 223 studentlägenheterna ger plats för upp till 300 studenter. Här finns enrummare för de studenter som vill bo på egen hand och större lägenheter perfekta för de som föredrar att dela med 1–2 vänner. I kompislägenheternas sovrum finns plats för både säng och studieplats. Läget är perfekt nära Lunds tekniska högskola och Ekonomihögskolan med universitetets övriga institutioner på bekvämt cykelavstånd. Hyrorna inkluderar el, varmvatten, tvättmedel, förråd, eget cykelställ under tak och internet på 1 Gb.

– Redan när du närmar dig Kämnärsrätten känner du hur Pireus bjuder in, säger Therese Månsson, projektledare inom fastighetsutveckling på AF Bostäder. Kvarteret är öppet och levande, utformat för sociala aktiviteter, med en mysigt kuperad och trivsamt inredd gårdsmiljö. Här finns mycket träd och grönska, en behaglig pergola, ytor för sport och lek, två studierum och tillgång till cykelreparationsrum. Pireus tar också stor hänsyn till studenternas personliga sfär, och vi har tänkt lite extra på att det ska vara enkelt att hitta lugn och avskildhet, bland annat på gårdens avskärmade platser men också i den egna bostaden som är planerad för både arbetsro och vilsamma nätter.

Under 2023 har studenterna flyttat in i två etapper, de första tre husen med 115 bostäder i maj och resterande två hus och 108 bostäder i september, strax efter den officiella invigningen.

– Det finns inget roligare än att ta emot förväntansfulla studenter som flyttar in, säger Therese Månsson. Vi har funnits där vid båda tillfällena och svarat på frågor, hjälpt hyresgästerna att hitta rätt och styrt upp trafikkarusellen, bland annat med tips på hur du backar med släp. Att vi finns på plats första dagen är en stor trygghet både för studenter och föräldrar, så att alla kan få svar direkt om de undrar något kring tvättstugor, förråd och annat. Inflyttningsdagen är också ett utmärkt tillfälle för oss att lära känna våra hyresgäster, och för dem att lära känna sina nya grannar. Vi delar ut goodie bags och bjuder på dryck och fika för att öka gemenskapen på plats. Det är ett ordnat kaos med fantastiskt fin stämning.

– Pireus invigdes under trivsamma former i slutet av augusti med bland annat Rasmus Törnblom, kommunalråd och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande på plats. Där fick vi möjlighet att visa upp bostäder i olika format och allmänna utrymmen, och samtidigt bjuda både nyfikna studenter och inbjudna gäster på en bit mat, säger Martin Jacobsson.

Artikel från AF Bostäders årsredovisning 2023


Senast uppdaterad 26 juni, 2024
Martin Jacobsson
Martin Jacobsson
Fastighetsutvecklingschef
046 -19 14 62
martin.jacobsson@afbostader.se

Ekotipset-boken ligger mot en rosa bakgrund. Runt om ligger städmedel.
Hållbara bostäder

Städa hållbart med Ekotipset!

Nu är det enklare att finstäda korridoren – med snälla medel! Studenterna har fått en specialutgåva av boken ”Städa hållbart med Ekotipset”, tillsammans med miljövänliga städmaterial.

Bild på en illustrerad skog med fotavtyck av träd i mitten
Hållbara bostäder

Stor utmaning att synliggöra indirekta utsläpp

Sedan 2016 har AF Bostäder redovisat – och kraftigt minskat – utsläppen från den egna verksamheten, från inköpt energi och från tjänsteresor. I linje med målsättningarna för Klimatneutrala Lund fortsätter nu jakten på övriga indirekta utsläpp.

En ung tjej står med ryggen mot kameran bakom ett bord fyllt med skor och kläder. Runt henne går flera loppisbesökare.
Hållbara bostäder

Saker fick nytt liv på loppis

I september arrangerade AF Bostäder sin första, egna loppis och massor av saker bytte ägare – från studenter till studenter. Enkelt, socialt, trivsamt och såklart – cirkulärt.

Två personer sitter på en innegård och studerar
Hållbara bostäder

Uteplatser för kompisar och klimat

Med avstamp i hållbara verksamhetsmål och de frågor som företagets intressenter värnar om, utgår AF Bostäders utformning av utemiljöer alltmer från hållbarhet. Här görs plats för såväl trygghet och trivsel som klimatanpassning och biologisk mångfald.

Fyra studenter sitter vid ett bord på innergården på bostadsområdet Gylleholm
Hållbara bostäder

NUDGE gav lägre förbrukning och nya kunskaper

Inom ramarna för energinätverket NUDGE, förväntas AF Bostäder minska energiförbrukningen på Gylleholm med 30 %. Samverkan inom nätverket har också lett till nya kunskaper.

En gul skult med texten
Hållbara bostäder

Biotopia, för de allra minsta!

AF Bostäder anlägger allt fler ytor avsedda att gynna insekts- och fågelliv. I november 2022 invigdes Biotopia – ett surrande bostadsområde för de allra minsta.

En kvinna sorterar tvätt framför tvättmaskiner som har logotypen för kampanjen
Hållbara bostäder

You have the power. Use it wisely!

Under 2022 drabbades Sverige av kraftigt stigande elpriser och risk för elbrist, och det blev extra viktigt att hjälpas åt att spara el av ekonomiska och solidariska skäl. AF Bostäder arbetar sedan många år målinriktat med energieffektivisering, och satsningarna utökas kontinuerligt. Under hösten lanserade företaget även en kampanj för att peppa studenterna att hushålla med elen.

Blöta löv
Hållbara bostäder

God beredskap vid skyfall

AF Bostäder arbetar förebyggande med dagvattenhantering för att minska risken för skador vid skyfall. Enligt en riskkartläggning från VA Syd är beredskapen övervägande god.

Örtoftaverket
Hållbara bostäder

Fjärrvärme – trygg bas i en hållbar energimix

AF Bostäder värmer nästan uteslutande både radiator- och varmvatten i sina fastigheter med fjärrvärme. Fjärrvärme är en lokalproducerad, lättskött, driftsäker, resurseffektiv och kostnadseffektiv uppvärmningsform. Den är dessutom miljövänlig – hela 99,8 % av fjärrvärmen i Lund består av förnybar, återvunnen värme.

En grupp studenter som arbetar på datorer och ser glada ut
Hållbara bostäder

Idéer för hållbart boende

I november arrangerade Lunds universitet Climathon på temat Hållbara studentbostäder, med AF Bostäder som huvudpartner. Både Lundabor och studenter mötte upp med spännande idéer.

Rivning av ett hus
Hållbara bostäder

Satsningar på återbruk belyser framtida utmaningar

Den svenska byggbranschen har kommit långt när det gäller återvinning, och nu riktas blickarna alltmer mot återbruk och cirkulärt byggande. I samband med rivningarna på Kämnärsrätten har AF Bostäder genomfört flera lyckade projekt för återanvändning av inredning. Företaget konstaterar att ett mer storskaligt återbruk kräver ny kunskap, nya nätverk och genomgripande förändringar i branschen.

Hållbara bostäder

Ökad trivsel i mindre korridor

För att öka trivseln har ett korridorboende av större modell på Delphi byggts om till mindre storlek. Hyresgästerna har fått råda i färgval.

Hållbara bostäder

Ulrikedal fick bästa tänkbara uteliv

I en två år lång satsning har AF Bostäder renoverat och förnyat utemiljön på Ulrikedal. Förutom tekniskt underhåll och förbättrat avfallssystem har satsningen inneburit att studenterna har fått trygga, belysta cykelparkeringar och härliga trivselytor där gräs och äng samsas med grillplatser, boulebana, utegym och mycket mer.

En suddig cyklist cyklar förbi i hög fart på en cykelväg. I bakgrunden syns gula rapsfält.
Hållbara bostäder

Stärkt fokus på indirekta utsläpp i scope 3

AF Bostäder har nått goda resultat med att mäta och minska utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten och från inköpt energi. Nu stärks fokus på övriga indirekta utsläpp. En nygjord kartläggning ska ligga till grund för minskade utsläpp från bland annat nybyggnation och förvaltning.

Ett insektshotell som sitter på ett rött skjul med grönska bakom
Hållbara bostäder

Sedum och äng gynnar biologisk mångfald

Ett av AF Bostäders prioriterade globala mål handlar om att skydda biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer. AF Bostäder gynnar artrikedom bland annat genom att bygga nytt på redan hårdgjord mark och anlägga sedumtak. Mycket återstår att göra och fler satsningar är på gång.

Välfylld återbrukshylla i Gröna rummet
Hållbara bostäder

Succé för återbrukshyllorna!

I Gröna rummet kan studenterna lämna avfall som batterier, elektronik, ljuskällor och skrymmande möbler. Här finns också den populära återbrukshyllan där prylarna försvinner lika snabbt som de lämnas in.

Drönabild över nybygget Pireus
Hållbara bostäder

Utsläppsmål för byggprojekt

Sedan 2020 klimatberäknar AF Bostäder all nybyggnation, något som från 2022 är lagstadgat. Syftet är att kartlägga, och minska, nybyggnationens påverkan på klimatet.