Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
En visionsbild över Troja

Nya vyer väntar när Kämnärsrätten går i mål

Med byggnationen av Troja – AF Bostäders största byggstart sedan 60-talet och det sista kvarteret i expansionen längs Kämnärsvägen – går en av Sveriges mest betydande satsningar på hållbara studentbostäder i mål. Parallellt pågår planeringen av en fortsatt expansion, i nogsam balans med Lundastudenternas bostadsbehov.

– Troja innebär att vi närmar oss den efterlängtade finalen på vår förtätning av området vid Kämnärsvägen, säger Martin Jacobsson, fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder. Kvarteren Proto, Sagoeken, Hippocampus och Pireus är redan fyllda av studentliv och Rhodos står nästan klart för inflyttning. En dynamisk och social stadsdel har vuxit fram, behagligt sammanflätad av Campuskilen som erbjuder både gång- och cykelvägar och gröna ytor för umgänge.

– Området är en av Sveriges största investeringar i hållbara studentbostäder och präglas av alla våra visioner för hållbarhet, från klimatberäkningar, energieffektivisering, sunda material och biologisk mångfald till en boendemiljö som gynnar studier, trivsel och välmående, säger Martin Jacobsson. Expansionen har innefattat såväl avyttring och förvärv av fastigheter som rivning och nybyggnation. När Troja står klart har vi byggt 1 200 nya bostäder, och ökat vårt bestånd med totalt 500 bostäder. Vi har moderniserat och förbättrat vårt utbud, reducerat våra underhållskostnader och stärkt vår soliditet.

Troja ska bestå av två gårdar inramade av sju huskroppar i 3–6 plan med sammantaget 12 000 kvadratmeter boyta. Totalt ska kvarteret erbjuda 312 lägenheter för uppåt 500 studenter, fördelade på både ettor och flerrummare för 2–3 kompisar. Många får egen balkong, de större bostäderna utrustas med diskmaskin och i kvarteret ska även finnas cykelreparationsrum. Byggstart är beräknad till 2024 och Troja planeras stå färdigt 2026.

– Troja blir vårt grönaste och mest naturliga område hittills, säger Martin Jacobsson. Vi minimerar mängden hårdgjorda ytor och satsar på vildvuxna ängspartier, grusade gångar, träspångar och grillplatser med trädäck, allt för att gynna djur, insekter och dagvatten. Ett stort antal av Kämnärsrättens gamla träd och buskar bevaras. Energiförbrukningen stannar på 80 % av nybyggnadskraven, och tack vare bland annat optimerad, platsgjuten betong ska CO2 -utsläppen för byggnationen understiga 155 kilo koldioxidekvivalenter per BTA. Det blir en värdig final på ett område som ska utgöra en positiv och framåtriktad del av Lunds studentliv i många år.

Utbud och efterfrågan på studentbostäder i Lund är för närvarande i god balans. AF Bostäder kan tillgodose de flesta av sina kunders bostadsbehov, och som regel kan nyregistrerade studenter få en egen bostad inom några månader. Samtidigt gäller det att ha lång framförhållning och planera för efterfrågan flertalet år framåt. En stor andel av de senaste årens nybyggen i Lund är inte vikta för studenter, utan kommer så småningom att försvinna från studenternas marknad.

– För närvarande håller vi bland annat på med en ny detaljplan för Ulrikedal där vi siktar på att få bygga ett nytt punkthus för hundratalet studenter, säger Martin Jacobsson. Planen är att omvandla en markbit norr om Ulrikedal till ett tolvvåningshus med cirka 60 lägenheter. Om allt går i lås blir det AF Bostäders högsta hus hittills.

– Framgent är den stora utmaningen att hitta byggrätter på platser som matchar studenternas behov. Vi för en kontinuerlig dialog med universitetet, studentorganisationerna, Lunds kommun och privata bostadsaktörer, så att vi kan fortsätta vår expansion och bidra till en hållbar, stabil och balanserad studentbostadsmarknad i Lund, säger Martin Jacobsson.

Artikel från AF Bostäders årsredovisning 2023


Senast uppdaterad 24 juni, 2024
Martin Jacobsson
Martin Jacobsson
Fastighetsutvecklingschef
046 -19 14 62
martin.jacobsson@afbostader.se

Flera händer som fistbumpar
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Nytt hållbarhetsnätverk

Hållbarhetsansvariga ställs återkommande inför nya utmaningar. I ett nätverk initierat av AF Bostäder, ska studentbostadsföretag kunna dela kunskap och inspiration med varandra.

En manlig student med en hopvikt flyttkartong
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Trygg andrahandsuthyrning

AF Bostäder hyr ut prisvärda bostäder i attraktiva lägen till studenter vid Lunds universitet. Kö- och hyresvillkoren, med krav på bland annat antagning och studietakt, ska se till att uthyrningen är rättvis och sker via bostadskön. Andrahandsuthyrning tillåts i begränsad omfattning för att möjliggöra till exempel utlandsstudier och värnplikt.

Tre personer står runt en pärm
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Ny samordnad riskanalys

Sedan tidigare gör AF Bostäder riskanalyser avseende alltifrån finansiering och arbetsmiljö till hundraårsregn. Nu utökas och samordnas arbetet med risk, för bättre överblick samt redovisning.

Två händer över ett tangentbord
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Stort engagemang bakom eget affärssystem

Många företag köper ett färdigt affärssystem och anpassar sina processer efter systemet. AF Bostäder har i stället valt att designa ett eget system från grunden. Tack vare ett stort internt engagemang i utvecklingsarbetet är systemet kraftfullt, lättanvänt och omtyckt av både kunder och medarbetare.

Två personer i solstolar med texten AF Bostäder 40 år på bilden.
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Lundastudenternas eget bostadsföretag firade 40 år

AF Bostäder går ända tillbaka till 1830. Då bildas Akademiska Föreningen för att hålla ordning på studenterna. Inspirerade av det engelska collegesystemet erbjuder AF mat och bostad åt ett femtiotal studenter. Sylwanska gården blir den första boendeformen med studentinflytande.

Två händer som håller i en telefon som visar AF Bostäders webbisda om hyran
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Jämn hyresutveckling har hög prioritet

Det är AF Bostäders ambition att studenterna ska ha en så jämn hyresutveckling som möjligt så de kan förutse sina kostnader och ha koll på sin vardagsekonomi. Stabila intäkter ger samtidigt AF Bostäder förutsättningar att planera verksamheten med lång framförhållning.

En ung kvinna sitter bakom desken på servicecenter och tittar leende in i kameran. Framför henne står en kund.
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Studentjobb på AF Bostäder – en bra start på yrkeslivet

På servicecenter får kunderna ofta hjälp av medarbetare som själva är aktiva studenter. Studentmedarbetarna är en unik resurs inom företaget, och anställningen blir ofta en språngbräda i den egna karriären. Möt Amanda Forslund som startat en bana som fastighetsvärderare, och Alexander Gahnström som gått vidare inom AF Bostäder.

En illustration över hur Rhodos kommer se ut
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Rhodos – ett kolossalt klimatvänligt studentboende

På Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Tre kvarter står klara, ett närmar sig invigning och under 2022 inleddes bygget av Rhodos – ett underverk sett till hållbarhet och klimatbelastning.

Flygbild över Delphi
Ansvarsfull och långsiktig aktör

425 av 850 badrum på Delphi renoverade och klara

I ett omfattande renoveringsprojekt byter AF Bostäder samtliga avloppsstammar i 850 korridorbostäder på Delphi. Även badrum, bostäder, ventilation, bredband och korridorinredning får ett lyft. Arbetet följer ett snillrikt system där alla hyresgäster undviker störningar genom att flytta till en nyrenoverad korridor – med bibehållen hyra.

Fyrklöverhusen
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Slutet på en epok inleder en ny hållbar tid

När Kämnärsrätten uppfördes på sextiotalet fick Hans Westmans innovativa fyrklöverhus en betydande roll, och totalt byggdes 1 000 fyrklöverbostäder. Många studenter bär på minnen från de speciella små husen som, bortsett från kvarteret på Gylleholm, idag är just ett minne blott. Sedan 2016 har AF Bostäder rivit fyrklöverhusen och inlett en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder.

Två personer som skakar hand, man ser endast armarna
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Visselblåsarsystem på plats

Vid slutet av 2022 lanserade AF Bostäder ett visselblåsarsystem där medarbetare anonymt kan anmäla allvarliga missförhållanden. Inga visselblåsarfall har rapporterats.

En student packar upp ur en flyttlåda
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Fler bostäder till novischer

Nyantagna till Lunds universitet, med hemort utanför Skåne, behöver bostad direkt för att kunna inleda sina studier. Antalet bostäder som öronmärks till långväga studenter ökade 2022.

Fyra studenter i ett korridorskök. Två sitter vid ett bord, en står och lagar mat och en läser i en soffa.
Ansvarsfull och långsiktig aktör

En sund hyresutveckling tryggar framtida bostäder

AF Bostäders hyressättning utgår från en hyresmodell som baseras på studenternas önskemål, och den årliga hyresutvecklingen förhandlas med Hyresgästföreningen. Eftersom AF Bostäder är en stiftelse stannar intäkterna oavkortat kvar i verksamheten där de används till underhåll och långsiktiga investeringar.

Två personer sitter på huk på en byggarbetsplats,  i gula byggarbetsplatsjackor och vita hjälmar. Den ena tittar på en ritning som de har nedanför sig och den andra tittar in i kameran
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Uppförandekod lanserad

Under 2020 tog AF Bostäder fram en uppförandekod som ska säkra att AF Bostäder och företagets samarbetspartners har samma hållbarhetsambitioner. Under 2021 har lanseringen fortsatt, med tät dialog i fokus.

Flygbild över Kämnärvägen, med Hippocampus i närbild
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Ny stadsdel bygger kunskap om hållbara studentbostäder

Vid Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på studentbostäder. Planerna omfattar sex nya kvarter, och företaget befinner sig på en målmedveten utvecklingsresa, där varje nybyggnation blir mer nyskapande och hållbar än den förra. Det senaste kvarteret är det i särklass bästa – och nästa ska bli ännu bättre.

Lyftkran i solnedgång
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Ny visselblåsarfunktion

På AF Bostäder gäller nolltolerans mot alla former av korruption. Företaget har såväl interna riktlinjer för affärsetik som en uppförandekod för både medarbetare och samarbetspartners. Snart inrättas även en visselblåsarfunktion.

Tre studenter fikar i korridor på Vildanden
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Hög efterfrågan, men alla får bostad

Efterfrågan på bostäder anpassade för studenter är hög i Lund, men alternativen är många och de allra flesta som blir antagna får någon form av bostad redan vid terminsstart. AF Bostäder arbetar långsiktigt med att öka antalet bostäder, och nya studentbostadskvarter växer fram.