Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Sparta relining


Avloppsstammarna på Sparta börjar bli till åren och behöver renoveras för att undvika vattenskador. Under hösten 2024 kommer vi att utföra renoveringsarbete i form av relining på Tunavägen 39 H och 47.

Omfattning

Projektet omfattar stamrenovering i 39 korridorrum med tillhörande kök och 4 lägenheter. De bostäder som berörs har följande adresser:

  • Tunavägen 39 H 1213–1226, 1314–1329 och 1414–1426
  • Tunavägen 47 A-D

Stamrenoveringen kommer att ske enligt relining-metoden. Relining innebär att en ny rörledning installeras inuti den befintliga utan att behöva riva ut den gamla. Detta minskar buller och långa avbrott jämfört med ett traditionellt stambyte där hela avloppsstammen byts ut.

Tidplan

Projektet startar i oktober och kommer pågå fram till slutet av december 2024. En mer detaljerad tidplan kommer att skickas ut till berörda hyresgäster i augusti/september.

Störningar

Det kommer att förekomma bullrande arbetsmoment av varierande intensitet under hela projektets gång. Berörda hyresgäster får mer detaljerad information via e-post.

Alla AF Bostäders renoveringar genomförs med största möjliga hänsyn till hyresgästerna.

Kontakt

Har du frågor om projektet, kontakta projektledare Peter Molin på peter.molin@afbostader.se eller 046-19 15 41.


Senast uppdaterad 9 juli, 2024