Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Fyrklöverhusen

Slutet på en epok inleder en ny hållbar tid

När Kämnärsrätten uppfördes på sextiotalet fick Hans Westmans innovativa fyrklöverhus en betydande roll, och totalt byggdes 1 000 fyrklöverbostäder. Många studenter bär på minnen från de speciella små husen som, bortsett från kvarteret på Gylleholm, idag är just ett minne blott. Sedan 2016 har AF Bostäder rivit fyrklöverhusen och inlett en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder.

På 50- och 60-talet strömmar studenter till de svenska universiteten, och Lunds universitet växer explosionsartat. Som svar på en eskalerande bostadsbrist bygger AF Bostäder nya studentbostadsområden, och Lundaarkitekten Hans Westman blir upphovsman till hela sju stycken: Tomegapsgården, Studentlyckan, Ulrikedal, Parentesen, Gylleholm, Delphi och Kämnärsrätten.

– Vid den här tiden får Westman en idé till en ny sorts studentbostäder, säger Martin Jacobsson, fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder. Runt en prefabricerad betongkärna med fyra badrum och pentryn, placerar han fyra enkla studentlägenheter i formen av ett grekiskt kors – eller en fyrklöver. Med enkel grundläggning och utanpåliggande trappor är fyrklöverhusen tänkta att kunna byggas, plockas ner och flyttas snabbt och billigt, allt efter marknadens svängningar. Westman får gehör för sin idé och AF Bostäder bygger 1 000 bostäder av fyrklövermodell på Gylleholm, Delphi och Kämnärsrätten.

Fyrklöverhusen var en sinnrik lösning på vad som bedömdes vara en temporär bostadsbrist, men behovet blev bestående och husen fick stå kvar. Dessvärre var de inte konstruerade för långsiktig förvaltning, och med tiden uppstod problem med bland annat läckage och fukt. Utformningen, med små pentryn, ansågs snart omodern och energiförbrukningen var mer än dubbelt så hög som i dagens nybyggda hus.

– Fyrklöverhusen på Delphi togs bort på nittiotalet medan husen på Gylleholm – som var de mest lyckade – bevarades som byggnadsminne, säger Martin Jacobsson. Vid en utredning 2010 dömdes de återstående 711 bostäderna på Kämnärsrätten ut som alltför kostsamma att hålla i skick. Därför beslutade vi att riva dem och ge plats för en ny stadsdel med moderna och hållbara studentbostäder.

Från att detaljplanen blev klar 2016 har AF Bostäder rivit och byggt i etapper, och nu är samtliga fyrklöverhus på Kämnärsrätten borta. Tack vare husens enkla konstruktion har rivningsarbetet löpt bekymmersfritt. En stor del av materialet har tagits om hand, bland annat till löpande underhåll men också till ett orangeri i ett av de nya kvarteren. Hyresgästerna i fyrklöverhusen har fått god tid på sig att välja en annan bostad i AF Bostäders bestånd.

– Det är självfallet utmanande med stora direktavskrivningar och perioder med minskade hyresintäkter, men AF Bostäder har en solid ekonomi, vi har varit väl förberedda och vi har genomfört rivningen under gynnsamma år, säger Martin Jacobsson. Nu växer det fram dubbelt så många och högt efterfrågade studentbostäder – med halverad energiförbrukning.

Nya Kämnärsrätten blir en trivsam och långsiktigt hållbar stadsdel med sju varierade kvarter, alla längs ett grönskande aktivitetsstråk utformat för uteliv och samvaro. Expansionen tar hänsyn till befintlig bebyggelse, träd och vegetation, energiförbrukning och dagvattenhantering, avfallshantering och källsortering, biologisk mångfald och framför allt – trivsel och samvaro.

– Vi har bland annat använt oss av klimatberäkningar, satt upp höga klimatmål och haft ambitionen att varje nytt kvarter ska vara mer hållbart än det föregående. Bokompakt, Proto, Sagoeken och Hippocampus står klara, Pireus närmar sig invigning, Rhodos är påbörjat och 2023 startar vi bygget av Troja, säger Martin Jacobsson.

Artikel från AF Bostäders årsredovisning 2022


Senast uppdaterad 12 juni, 2023
Martin Jacobsson
Martin Jacobsson
Fastighetsutvecklingschef
046 -19 14 62
martin.jacobsson@afbostader.se

Flera händer som fistbumpar
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Nytt hållbarhetsnätverk

Hållbarhetsansvariga ställs återkommande inför nya utmaningar. I ett nätverk initierat av AF Bostäder, ska studentbostadsföretag kunna dela kunskap och inspiration med varandra.

En manlig student med en hopvikt flyttkartong
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Trygg andrahandsuthyrning

AF Bostäder hyr ut prisvärda bostäder i attraktiva lägen till studenter vid Lunds universitet. Kö- och hyresvillkoren, med krav på bland annat antagning och studietakt, ska se till att uthyrningen är rättvis och sker via bostadskön. Andrahandsuthyrning tillåts i begränsad omfattning för att möjliggöra till exempel utlandsstudier och värnplikt.

Tre personer står runt en pärm
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Ny samordnad riskanalys

Sedan tidigare gör AF Bostäder riskanalyser avseende alltifrån finansiering och arbetsmiljö till hundraårsregn. Nu utökas och samordnas arbetet med risk, för bättre överblick samt redovisning.

Två händer över ett tangentbord
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Stort engagemang bakom eget affärssystem

Många företag köper ett färdigt affärssystem och anpassar sina processer efter systemet. AF Bostäder har i stället valt att designa ett eget system från grunden. Tack vare ett stort internt engagemang i utvecklingsarbetet är systemet kraftfullt, lättanvänt och omtyckt av både kunder och medarbetare.

Två personer i solstolar med texten AF Bostäder 40 år på bilden.
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Lundastudenternas eget bostadsföretag firade 40 år

AF Bostäder går ända tillbaka till 1830. Då bildas Akademiska Föreningen för att hålla ordning på studenterna. Inspirerade av det engelska collegesystemet erbjuder AF mat och bostad åt ett femtiotal studenter. Sylwanska gården blir den första boendeformen med studentinflytande.

Två händer som håller i en telefon som visar AF Bostäders webbisda om hyran
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Jämn hyresutveckling har hög prioritet

Det är AF Bostäders ambition att studenterna ska ha en så jämn hyresutveckling som möjligt så de kan förutse sina kostnader och ha koll på sin vardagsekonomi. Stabila intäkter ger samtidigt AF Bostäder förutsättningar att planera verksamheten med lång framförhållning.

En visionsbild över Troja
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Nya vyer väntar när Kämnärsrätten går i mål

Med byggnationen av Troja – AF Bostäders största byggstart sedan 60-talet och det sista kvarteret i expansionen längs Kämnärsvägen – går en av Sveriges mest betydande satsningar på hållbara studentbostäder i mål. Parallellt pågår planeringen av en fortsatt expansion, i nogsam balans med Lundastudenternas bostadsbehov.

En ung kvinna sitter bakom desken på servicecenter och tittar leende in i kameran. Framför henne står en kund.
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Studentjobb på AF Bostäder – en bra start på yrkeslivet

På servicecenter får kunderna ofta hjälp av medarbetare som själva är aktiva studenter. Studentmedarbetarna är en unik resurs inom företaget, och anställningen blir ofta en språngbräda i den egna karriären. Möt Amanda Forslund som startat en bana som fastighetsvärderare, och Alexander Gahnström som gått vidare inom AF Bostäder.

En illustration över hur Rhodos kommer se ut
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Rhodos – ett kolossalt klimatvänligt studentboende

På Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Tre kvarter står klara, ett närmar sig invigning och under 2022 inleddes bygget av Rhodos – ett underverk sett till hållbarhet och klimatbelastning.

Flygbild över Delphi
Ansvarsfull och långsiktig aktör

425 av 850 badrum på Delphi renoverade och klara

I ett omfattande renoveringsprojekt byter AF Bostäder samtliga avloppsstammar i 850 korridorbostäder på Delphi. Även badrum, bostäder, ventilation, bredband och korridorinredning får ett lyft. Arbetet följer ett snillrikt system där alla hyresgäster undviker störningar genom att flytta till en nyrenoverad korridor – med bibehållen hyra.

Två personer som skakar hand, man ser endast armarna
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Visselblåsarsystem på plats

Vid slutet av 2022 lanserade AF Bostäder ett visselblåsarsystem där medarbetare anonymt kan anmäla allvarliga missförhållanden. Inga visselblåsarfall har rapporterats.

En student packar upp ur en flyttlåda
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Fler bostäder till novischer

Nyantagna till Lunds universitet, med hemort utanför Skåne, behöver bostad direkt för att kunna inleda sina studier. Antalet bostäder som öronmärks till långväga studenter ökade 2022.

Fyra studenter i ett korridorskök. Två sitter vid ett bord, en står och lagar mat och en läser i en soffa.
Ansvarsfull och långsiktig aktör

En sund hyresutveckling tryggar framtida bostäder

AF Bostäders hyressättning utgår från en hyresmodell som baseras på studenternas önskemål, och den årliga hyresutvecklingen förhandlas med Hyresgästföreningen. Eftersom AF Bostäder är en stiftelse stannar intäkterna oavkortat kvar i verksamheten där de används till underhåll och långsiktiga investeringar.

Två personer sitter på huk på en byggarbetsplats,  i gula byggarbetsplatsjackor och vita hjälmar. Den ena tittar på en ritning som de har nedanför sig och den andra tittar in i kameran
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Uppförandekod lanserad

Under 2020 tog AF Bostäder fram en uppförandekod som ska säkra att AF Bostäder och företagets samarbetspartners har samma hållbarhetsambitioner. Under 2021 har lanseringen fortsatt, med tät dialog i fokus.

Flygbild över Kämnärvägen, med Hippocampus i närbild
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Ny stadsdel bygger kunskap om hållbara studentbostäder

Vid Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på studentbostäder. Planerna omfattar sex nya kvarter, och företaget befinner sig på en målmedveten utvecklingsresa, där varje nybyggnation blir mer nyskapande och hållbar än den förra. Det senaste kvarteret är det i särklass bästa – och nästa ska bli ännu bättre.

Lyftkran i solnedgång
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Ny visselblåsarfunktion

På AF Bostäder gäller nolltolerans mot alla former av korruption. Företaget har såväl interna riktlinjer för affärsetik som en uppförandekod för både medarbetare och samarbetspartners. Snart inrättas även en visselblåsarfunktion.

Tre studenter fikar i korridor på Vildanden
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Hög efterfrågan, men alla får bostad

Efterfrågan på bostäder anpassade för studenter är hög i Lund, men alternativen är många och de allra flesta som blir antagna får någon form av bostad redan vid terminsstart. AF Bostäder arbetar långsiktigt med att öka antalet bostäder, och nya studentbostadskvarter växer fram.