Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Parentesen blir Smiley

5 maj, 2020

AF Bostäder vill riva ena delen av de klassiska studentbostäderna Parentesen, samt en del av Smålands nation i Lund för att istället uppföra tre punkthus som tillsammans med halva Parentesen formar en smiley: :-)

UPPDATERING 2015-04-02 - Vi har räknat om och kommit fram till att vi avvaktar med detta. Vi låter artikeln ligga kvar för den som är historiskt intresserad.

Parentesen är en särpräglad fastighet som är välkänd för många Lundabor. Studentboendet är uppskattat och omtalat för den goda sammanhållningen bland hyresgästerna, ändå vill AF Bostäder förändra fastigheten. Många olika förslag har beaktats, bland annat att bygga en sur symbol, frownie : - (, men till slut fastnade AF Bostäder för den gladare varianten. En av anledningarna till detta är energiförbrukningen.

- Vi kan inte på rak arm presentera några siffror men vi har koll på detta. Det är i längden mer lönsamt att riva den del av Parentesen som ligger på Södra Esplanaden 30 och bygga tre mer energieffektiva byggnader på samma plats. Det är ett led i vårt ambitiösa miljöarbete. Dessutom är det kul, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder.

AF Bostäders plan för Smiley har tagits fram tillsammans med arkitektbyrån Testbedstudio. I planen framgår det att vissa av Smålands nations bostäder på Kastanjegatan måste rivas för att projektet ska kunna genomföras. Ändå tror AF Bostäder att projektet är välkommet.
- Vår ambition är att vi vill förtäta beståndet i områden där vi idag förvaltar bostäder. Detta är ett A-läge, vilket det höga söktrycket på bostäderna i vårt nya hus Dammhagen vittnar om. Nu har vi chansen att bygga fler och bättre bostäder och det tror jag att Smålands nation förstår och respekterar. Jag tror inte att Smiley kommer att möta särskilt mycket motstånd i planprocessen säger Henrik Krantz.

Smileys nya form anses ligga rätt i tiden med tanke på AF Bostäders unga kundgrupp. Det är en tydlig vinkning till den stora digitala satsning som har gjorts i företaget under flera år.
-  För vår målgrupp är detta en självklar utformning. De flesta är så kallade digital natives, alltså sådana som är födda in i det digitala samhället. De kommer att känna sig mer hemma i en smiley än i en parentes. Parenteser är på väg ut, säger Dag Oredsson, marknads- och kommunikationschef på AF Bostäder.

Parentesen är idag känt för sin starka sammanhållning och traditionerna bland hyresgästerna. Den populära brännbollsturneringen på Parentesen omöjliggörs genom den nya utformningen men Henrik Krantz ser inte detta som ett problem.
- Allt talar för att även brännbollsturneringen blir digital i framtiden. Vi har bredbandskapacitet att ta hand om detta, sedan är det upp till studenterna att utforma hur den turneringen ska se ut säger Krantz.

Parentesen byggdes 1964 och arkitekten var Hans Westman. Westman ritade flera studentboenden i Lund, bland annat Ulrikedal, Michael Hansens Kollegium, Göteborgs nation och Delphi. Alla är uppskattade studentbostäder, Parentesen är inget undantag.