Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Grattis studentlund – AF Bostäder fyller 40!

30 juni, 2023

I år är det fyrtio år sedan AF Bostäder – Lundastudenternas eget bostadsföretag – bildades. Det ska vi fira och uppmärksamma på många olika sätt under året. Du hänger väl med!

Akademiska föreningen i Lund bildades redan 1830, inte i första hand för att ta tillvara studenternas intressen, utan faktiskt för att hålla reda på dem. Jodå, medelåldern bland studenterna, som bestod av unga män, var låg och studentlivet stökigt. Med inspiration från det engelska collegesystemet bestämdes därför att AF skulle ordna mat och bostad åt ett femtiotal studenter, och en första studentförläggning inrättades i Sylwanska gården. Arrangemanget var både strängt och välövervakat, vilket inte var särskilt populärt, och snart tog nationerna över Akademiska föreningen, köpte Sylwanska gården och Lunds första boendeform med studentinflytande såg dagens ljus.  

Under efterkrigstiden ökade trycket på universiteten, bostadsbyggandet tog fart och studentbostadsverksamheten expanderade rejält. På åttiotalet stod det klart att fastigheter och bostäder måste skötas mer effektivt och storskaligt, och 1983 omvandlar AF bostadsverksamheten till en fristående stiftelse med verksamhetsidén att tillhandahålla bostäder åt aktiva studenter vid Lunds universitet, tillika medlemmar i Akademiska föreningen. 

Idag är AF Bostäder en av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 långsiktigt hållbara och trivsamma bostäder i centrala Lund. Alltjämt med studentinflytande, relationen till Akademiska föreningen och alla våra kopplingar till studentlivet bevarade. 

I år firar vi 40 år som studenternas eget bostadsföretag – häng med och fira med oss!