Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Områdesbild av Parentesen med skylt Festivus

AF Bostäder byter från grekiska till latin – Sparta blir Spartacus

1 april, 2022

Enligt ett direktiv från grekiska myndigheter har AF Bostäder fattat beslut om att döpa om sina bostadsområden till latinska namn. Inledningsvis gäller förändringen de områden som har grekiska namn idag, men i konsekvensens namn döps även resten av beståndet om.

AF Bostäder har en lång tradition av att döpa sina bostadsområden till grekiska namn. I de mest antika delarna av beståndet finns Delphi och Sparta. Under nutida expansion har de fått sällskap av Proto, Marathon och Hippocampus, och i skrivande stund växer Pireus fram. Under inledningen av 2022 blev AF Bostäder kontaktade av representanter för grekiska myndigheter som framförde det bestämda kravet att företaget lämnar sin grekiska linje.

– Beskedet kom knappast som en surpris för oss, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder. Vi har förstått att det finns en utbredd uppfattning att vår relation till grekisk historia och geografi är både lättsam och lättvindig. Det här är de facto inget vi tar lätt på, men vi har lyssnat och kommit fram till att namnbyte ligger i allas intresse.

Att döpa om ett helt fastighetsbestånd är en stor utmaning, men efter ett intensivt seminarium stod det klart att lösningen var lika enkel som genialisk – AF Bostäder går från grekiska till latin.

– Jag vet inte om ett ”heureka” är på sin plats, men vi är kolossalt nöjda med resultatet, säger Henrik Krantz. I en första etapp byter Sparta namn till Spartacus, Delphi till Colosseum och Marathon till Circus Maximus. Proto blir Primis, Hippocampus blir In Memoriam och Pireus, som ligger i ena ändan av Kämnärsvägen, får heta Piriformis.

AF Bostäder har 19 bostadsområden, varav de flesta haft lokalt klingande och ibland studentikosa namn. Nu sjösätts en mer konform linje, där samtliga områden döps om på latin. I etapp två kommer det glädjefyllda Studentus Lyckos (Studentlyckan) tillsammans med Monasterium (Klosterängen) och Centralis (Tomegap). I centrum märks även Festivus (Parentesen), Babaorum (Ulrikedal), Aquarium (Dammhagen), Laudunum (Magasinet) och Lillbonum (Gylleholm). Vildanden får heta Hispania eftersom det ligger längst västerut i riket och har många soltimmar.

– Vi har även kontaktat Akademiska Föreningen som skyndsamt hörsammat frågan, säger Henrik Krantz. Notarius publicus ansåg förvisso att de inte är kloka, de där romarna, men det gäller att fånga dagen och därför byter även Athen i AF-borgen namn till Rom. Våra bovärdar får den nya, fräscha titeln Dominus och vårt nya valspråk blir pax vobiscum.

Först framåt sommaren genomförs den tredje och sista etappen (Rom byggdes faktiskt inte på en dag) med nya områdesskyltar till Kompaktus (Bokompakt), Parcum (Park), Fabulosa Quercus (Sagoeken) och sist men inte minst Veganus Euphoria (Vegalyckan).

– Det här kan framstå som rena grekiskan för vanligt folk, men sagt är sagt och pacta sunt servanda. Vi har haft undervisning på latin fram till 1800-talet i Sverige, och det är ett välkänt faktum att Lundabor bryter på latin så övergången borde bli smidig. Summa summarum, slutet gott, allting gott. Nu ska vi fira med vesuvio och några amforor eller vice versa, säger Henrik Lagerkrantz.