Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Parentesen får ett lugnt, tryggt och säkert Siste april

30 mars, 2023

Siste april i Lund förknippas med traditioner, fest och glädje men dessvärre också med stora och otrygga arrangemang på bostadsområdet Parentesen. Nu väljer AF Bostäder, i samråd med polis och räddningstjänst, att säkra området för ett lugnt och tryggt Siste april.

Som studenternas eget bostadsföretag tycker AF Bostäder att det är både viktigt och roligt att värna om traditionerna – och att fira Siste april. I Lund finns dessvärre också en dålig vana, nämligen att bege sig till studentbostadsområdet Parentesen för att festa.

Parentesen är en vanlig hyresfastighet med cirka 300 korridorrum för studenter. I egenskap av bostadsområde är Parentesen direkt olämpligt för stora fester eftersom det inte är dimensionerat för folksamlingar. Det gäller alltifrån utrymningsvägar till konstruktion av trapphus, korridorer, tak och balkonger.

Siste april 2022 befann sig cirka 1 500 personer samtidigt på platsen. Polis och Securitas beskrev situationen som utom kontroll. Sådana arrangemang kan utsätta både hyresgäster och besökare för stor fara och orsaka allvarliga olyckor. Festerna är naturligtvis också mycket störande både för dem som bor på Parentesen och för grannarna.

Ett antal år har AF Bostäder framgångsrikt spärrat av och bevakat området under Siste april. Under pandemin behövdes inga avspärrningar, och 2022 gjordes ett försök att hålla området öppet men beivra festligheterna med information. Det fungerade dessvärre inte, och nu införs permanenta säkerhetsåtgärder.

I samråd med polis och räddningstjänst har AF Bostäder bestämt att från och med i år endast ge tillträde till Parentesen för hyresgästerna och deras närmaste under Siste april. Alla som bor på Parentesen får ett personligt armband för insläpp, och två extra armband till besökare.

När det uppstår situationer som hyresgästerna inte kan kontrollera blir det AF Bostäders ansvar att freda boende, besökare och grannar, samt förebygga olyckor och skador, och detta är efter omständigheterna den bästa lösningen. Åtgärderna gäller en mycket begränsad tid och påverkar inte vare sig hyresgästernas nyttjanderätt eller det vardagliga livet på Parentesen. AF Bostäder önskar att alla i Lund får ett roligt och säkert Siste april-firande, och att hyresgästerna får ett lugnt och tryggt Parentesen att komma hem till.