Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

AF Bostäder bygger spårväg

1 april, 2017

I ett led att stärka sammankopplingen mellan det gamla och framtida Lund har AF Bostäder beslutat att bygga ett eget spårvagnsnät med utgångspunkt på studentbostadsområdet Vildanden i västra Lund.

Att bygga egen spårväg har länge diskuterats inom AF Bostäder, där flera medarbetare i omgångar har gjort månadslånga studiebesök till USA för att lära sig mer om privata infrastruktursatsningar. När Lunds kommun nyligen beslutade att sjösätta sitt spårvägsprojekt blev beslutsprocessen mycket enklare för AF Bostäder.

- Det är naturligtvis välkommet med sällskap i den här stora satsningen, Lunds kommun verkar för en gångs skull ha samma vision för Lund som vi har. Vi hoppas på erfarenhetsutbyte och synergieffekter, det kan till exempel vara bra om vi inte bygger över varandras spår, säger Henrik Krantz, vd för AF Bostäder.

Finansieringen för projektet sker genom hyresintäkter och här kommer AF Bostäder att använda sig av en konstruktion som kallas för lojalitetshyra. Hyresgästerna på AF Bostäder kommer fortsättningsvis att debiteras cirka 20 % mer av sin ordinarie månadshyra, som en form av innovationsstöd.

- Att debitera hyresgästerna för ett projekt som inte direkt bidrar till fler studentbostäder kan kanske uppfattas som provocerande för en utomstående, men man måste ta i beräkning hur mycket studenterna i Lund brinner för studentlivet här och hur glada de kan bli för bättre kollektivtrafik i staden, säger Dag som ansvarar för kommunikationen i projektet.

Ambitionen med sträckningen är att följa det så kallade Partystråket genom Lund, med början från Vildanden i sydväst, via Clemenstorget och AF Borgen, upp till Nya Kämnärsrätten där AF Bostäder ska bygga upp till 1 500 nya bostäder fram till 2028. Planen är att använda så mycket som möjligt av befintligt gatunät.

- Det finns ingen poäng med att uppfinna spårvagnshjulet på nytt, gräv där du står brukar vi säga inom fastighetsutveckling och det är ingen skillnad här, det ska nog gå bra, säger Magnus, f.d. fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder.

Till skillnad från Lunds kommun kommer AF Bostäder inte flytta eller fälla några träd i projektet, det tillåter inte företagets hållbarhetspolicy.

- Det blir lite kurvigt men det får det vara värt. Hastigheten påverkas naturligtvis av att träden står kvar, vi beräknar att vi inte kommer överstiga vanlig promenadtakt när vagnarna väl rullar, avslutar Magnus.