Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

AF Bostäder halverar skärmbredden

1 april, 2020

Sedan universitetet stängde och studenterna började plugga på distans har belastningen på AF Bostäders fibernät fördubblats. För att hantera det ökade trycket med bibehållen kvalitet går AF Bostäder under en begränsad period ner till halva skärmbredden.

– När allt fler måste jobba och plugga hemma ökar belastningen på bredbandsnäten, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder. Streamingtjänster som YouTube och Netflix har löst effektbristen med att halvera bandbredden, men det räcker inte. Därför halverar vi nu skärmbredden.

Förändringen, som genomförs den 1 april, innebär att bilden delas vertikalt. Några får vänster halva medan andra får höger (ur betraktarens synvinkel). Det är slumpen som avgör och med lite tur blir det andra halvan dagen därpå.

– Vi har naturligtvis förberett halveringen i fokusgrupper, säger Henrik Krantz. Vi har fått en hel del frågor och vi inser ju att de boende inte har hela bilden – i dubbel bemärkelse – men vi arbetar enligt devisen att delad glädje är dubbel glädje.

– Vi bedömer att ungefär hälften av hyresgästerna är ok med den här förändringen, säger Henrik Krantz. Till den andra halvan vill jag säga att det är utmanande även för oss som arbetar på AF Bostäder. Som exempel ser kollegorna på ekonomiavdelningen bara halva balansräkningen.

På Instagram (hashtagg #splitvision) delas tips på filmer och tv-serier som fungerar utmärkt på den nya skärmbredden. Några exempel är Half past dead (1 & 2), Harry Potter och halvblodsprinsen, Halvvägs till himlen samt alla klassiker med Helan och Halvan.