Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Illustration över AF Bostäders nya område Troja

Troja blir AF Bostäders största byggprojekt sedan 60-talet, och Kämnärsrättens gröna final

26 september, 2023

På Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Med Troja har AF Bostäder ökat antalet studentbostäder längs Kämnärsvägen, halverat energiförbrukningen och skapat en modern campusmiljö präglad av trivsel, samvaro och biologisk mångfald. Allt med bibehållen god soliditet.

Sedan starten 2016 står kvarteren Proto, Sagoeken, Hippocampus och Pireus inflyttade och klara medan byggnationen av Rhodos pågår för fullt. Den som promenerar eller cyklar genom Kämnärsrätten kan redan nu uppleva en dynamisk och social stadsdel, naturligt sammanflätad med övriga Lund, bland annat tack vare Campuskilen – ett gångfartsområde som slingrar sig genom kvarteren och erbjuder behagliga ytor för parkliv och umgänge.

– Sammantaget är vår byggnation på Kämnärsrätten en av Sveriges största investeringar i hållbara studentbostäder, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder. Satsningen har möjliggjorts genom god finansiell planering och strategiska avyttringar. Även om vi ökat antalet studentbostäder, har vi reducerat våra underhållskostnader och stärkt vår soliditet. Därför har styrelsen nu också kunnat fatta beslut om att – stigande inflation och kostnadsökningar till trots – fullgöra expansionen med ett av våra största byggprojekt någonsin.

Troja blir nästan 12 000 kvadratmeter stort med 312 lägenheter för uppåt 500 studenter, fördelade på ettor och flerrummare för 2–4 kompisar. Byggnationen ska bestå av sju huskroppar i 3–6 plan som tillsammans bildar två gårdar. Många av studenterna får egen balkong, de större bostäderna utrustas med diskmaskin och i kvarteret ska även finnas cykelreparationsrum. Tack vare bra isolering och gott om solceller ligger energiförbrukningen på endast 80 % av nybyggnadskraven.

– Troja blir dessutom ett av AF Bostäders grönaste områden – och mest naturliga, säger Henrik Krantz. För att gynna både djur- och insektsliv och dagvattenhantering, minimeras antalet hårdgjorda ytor till förmån för vildvuxna ängspartier, grusade gångar, träspångar, grillplatser med trädäck och cykelparkeringar med sedumtak. Ett stort antal av områdets egna träd och buskar har bevarats, och hela området färgsätts i behagliga jordtoner.

– Vi driver verksamheten utifrån ett samhällsbyggarperspektiv där vi utvecklar studentbostäder som är trivsamma, långsiktigt hållbara och bidrar till Lunds attraktivitet som universitetsstad, säger Henrik Krantz. Med satsningen på Kämnärsrätten förverkligar vi våra visioner för alla aspekter av hållbarhet, från klimatberäkningar, energieffektivisering, sunda material och biologisk mångfald till trivsamma hem som erbjuder en god studiemiljö och gynnar fysisk och psykisk hälsa.

Fakta Troja studentbostäder

  • Antal lägenheter: cirka 312
  • Antal boende: cirka 500
  • Lägenhetstyper: Ettor och lägenheter för 2–4 kompisar
  • Byggstart årsskiftet 2023/2024 med inflyttning 2026