Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Ny lag 2024: Dags att källsortera ditt matfett!

13 maj, 2024

Från den 1 januari 2024 är det lag på att samla in och återvinna allt matfett. Nu finns enkla möjligheter för studenterna att sortera sitt matfett på samtliga av AF Bostäders bostadsområden.

Sedan 2006 är det förbjudet att hälla ut matolja och matfett i vasken, bland annat för att minska belastningen på reningsverken och undvika kostsamma stopp och skador i avloppssystemet. Sedan januari 2024 säger lagen också att all fett och matolja ska källsorteras och samlas in, för att så småningom återvinnas.

Redan för fyra år sedan startade AF Bostäder ett testprojekt för matfettsinsamling. Många hållbarhetsintresserade studenter efterfrågade möjligheten att ta hand om sitt matfett och projektet föll mycket väl ut. Efterhand har projektet utökats och under 2023 samlade hyresgästerna in hela 1,3 ton fett och olja! Att samla in matfett har inte bara praktiska fördelar, fettet används även för att tillverka biodiesel. Studenternas insamling förra året motsvarar 1 430 liter biodiesel och minskade utsläpp på 3,8 ton koldioxid. Stort tack till er alla för ert engagemang!

I linje med den nya lagen, och i samarbete med Lunds renhållningsverk, erbjuder vi nu matfettsinsamling på samtliga bostadsområden. Kärl för fettinsamling finns lättillgängliga i avfalls- och grovavfallsstationerna. Där hittar studenterna dessutom smarta (och gratis) fett-trattar som underlättar hanteringen i köket, när fettet ska hällas över i petflaskor. Nu ser vi fram emot att ännu större mängder matfett samlas in och kommer till nytta.

Så här sorterar du ditt matfett:

  • Små mängder fett från pannor och kärl torkar du upp med hushållspapper och slänger i den bruna matavfallspåsen.
  • Större mängder matfett och oljor häller du i en pet-flaska och lämnar i kärlet för fettsinsamling på din avfallsstation eller grovavfallsstation. Använd en fett-tratt så går det enkelt.

Mer information om fettinsamling hittar du på vår webbplats.