Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

AF Bostäder inför alkolås på duschar

1 april, 2016

Studentbostadsföretaget AF Bostäder inför nu alkolås på duscharna i bostäderna. Detta beror på flertalet incidenter där hyresgäster har somnat i sin dusch och därefter täppt till golvbrunnen med översvämning som följd.

Fenomenet att somna i duschen är inte ett problem som enbart drabbar AF Bostäders hyresgäster. Studenter som grupp är dock statistiskt sett  mer benägna att ta en tupplur i duschen jämfört med andra samhällsgrupper.  AF Bostäder har också siffror på att om en hyresgäst somnar i duschen så är det i 98% av fallen kopplat till alkoholintag – med en felmarginal på två procent.
- Studenter gillar att duscha. De gillar också att festa och var för sig har vi inte några problem med dessa beteenden men sammanför man de båda så kan det bli ett problem säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder.

Inspiration har hämtats från grannländer som Finland där det förekommer försök med dubbla golvbrunnar och Danmark där hyresvärden ofta sätter vassa piggar på golvbrunnen. Bland annat genom ny teknik kan alkolås bli den billigaste och mest effektiva lösningen. Dessutom bidrar alkolås till hållbarhetsarbetet inom AF Bostäder.
- Alkolås på duscharna bidrar inte bara till att minimera risken för vattenskador i våra fastigheter, det blir också en minskad vattenanvändning vilket bidrar positivt till vårt ambitiösa miljöarbete. Dessutom kan man föreställa sig sociala vinster om våra hyresgäster duschar tillsammans säger Dag Oredsson, marknads- och kommunikationschef på AF Bostäder.

Lösningen beräknas vara på plats senast den 1 april 2017, AF Bostäder siktar på att först och främst hinna med korridorrummen under 2016.
- Det är uppenbart att studenter som bor på våra korridorer har roligare än andra studenter. Det är rimligt att anta att de också duschar oftare eftersom de träffar varandra i högre utsträckning. Vi vill däremot inte hindra möjligheterna till god personlig hygien, du ska kunna äta en punschpralin och sedan duscha avslutar Henrik Krantz.