Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Bild på tre som springer Marathon marathon med en bild på hållbarhetsredovisningen 2022

2022 års hållbarhetsredovisning är här

24 maj, 2023

Vill du veta mer om AF Bostäders hållbarhetsarbete? Läs vår senaste hållbarhetsredovisning!

Under 2022 har flera spännande hållbarhetsinsatser genomförts. Projekt "Hjälp!" och friskvårdssatsningarna har fortsatt för att främja studenternas psykiska och fysiska hälsa. Kampanjen "You have the power to save" har uppmuntrat studenter att spara energi. Genom att uppdatera intressentdialogen har vi identifierat vilka de viktigaste hållbarhetsfrågorna är just nu för både studenter och medarbetare. Vi har även etablerat ett internt hållbarhetsråd som samordnar hållbarhetsarbetet inom AF Bostäder, med fokus på studenterna.

Viktiga händelser under året:

Bättre dialog med ny kundenkät
Från 2022 mäts kundnöjdheten löpande i stället för en gång per år, vilket möjliggör snabbare åtgärder och bättre dialog.

Lyckad energisparkampanj
Under höstens energibrist lanserade AF Bostäder en energisparkampanj riktad till studenterna, med gott resultat.

AF Bostäder är cykelvänligast i Sverige
Efter flera lokala utmärkelser har AF Bostäder nu utsetts till ”Årets cykelvänligaste mellanstora arbetsplats” i Sverige.

Premiär för hållbarhetsrådet
I ett nystartat internt hållbarhetsråd ska medarbetare från hela företaget samordna och effektivisera hållbarhetsarbetet.

Byggstart för Rhodos – ett under av hållbarhet
AF Bostäder har startat bygget av Rhodos, företagets mest hållbara bostadsområde hittills, med plats för 260 studenter.

Biotopia ska gynna fågel- och insektsliv
På Kämnärsrätten har AF Bostäder öppnat Biotopia, en 600 kvadratmeter stor yta avsedd enbart för biologisk mångfald.

Läs hela hållbarhetsredovisningen

Läs även AF Bostäders årsredovisning