Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Hyreshöjningen för AF Bostäders nuvarande hyresgäster stannar på 3 %

4 december, 2023

Trots fortsatt hög inflation och kraftigt stigande kostnader, så stannar hyreshöjningen för AF Bostäders nuvarande hyresgäster på cirka 3 % från den 1 januari 2024. Den nya hyran har möjliggjorts genom fortsatta omprioriteringar i den löpande verksamheten. Samtidigt finns osäkerheten kvar inför framtiden som kan framtvinga högre höjningar nästa år.

– AF Bostäder och Hyresgästföreningen har nått en överenskommelse gällande studenternas hyror för 2024 säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder. Som alltid är det vår ambition att studenterna ska ha en så jämn hyresutveckling som möjligt. Trots kraftiga kostnadsökningar har vi genom flera åtgärder sett till att höjningen för våra befintliga hyresgäster i stort sett ligger i linje med tidigare års hyresjusteringar.

Bland de åtgärder som vidtas märks flera omprioriteringar och besparingar i verksamheten. Som exempel kan nämnas en fortsatt översyn av kostnaderna, inte minst avseende skötsel och utemiljö där många avtal med leverantörer kan behöva omförhandlas. Samtidigt dras bostadsunderhållet ned något 2024. Detta leder sammantaget till att ambitionsnivån för nästa år åter måste sänkas.

I överenskommelsen ingår också en justering av hyrorna med 2 % för de hyresgäster som flyttar in från nästa år. Denna höjning, som alltså inte berör nuvarande hyresgäster, är av engångskaraktär.

– De många tuffa ekonomiska utmaningar som vi levt med under 2023 finns tyvärr kvar och påverkar oss minst lika mycket under nästa år, säger Henrik Krantz. Vår övergripande målsättning är dock oförändrad: Vi ska fortsätta vår strävan efter att erbjuda lundastudenterna Sveriges bästa studentbostäder. Vi gör det med hjälp av fortsatt utveckling av vårt äldre bestånd och ytterligare nyproduktion av studentbostäder.

Exempel månadshyror

Korridorrum (9 mån. hyra) Före höjning Efter höjning Diff
Delphi, 20 kvm 3.761 3.874 113
Sparta, 19 kvm 4.333 4.463 130
Parentesen, 17 kvm 2.872 2.958 86
       
Lägenheter (12 mån. hyra)      
Ulrikedal, 1 rok, 25 kvm 4.351 4.481 131
Sagoeken, 1 rok, 22 kvm 4.665 4.805 140
Studentlyckan, 2 rok, 52 kvm 6.744 6.946 202
Kämnärsrätten, 3 rok, 65 kvm 7.124 7.338 214